Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 27.11.2019
Stav: účinný
Na stiahnutie: vzn_4_2019_miestne_dane_a_poplatok_ko.doc (0 kb)