Preskočiť na obsah

VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 30.11.2019
Stav: účinný
Na stiahnutie: vzn_5_2019_dot_cie_na_mzdy_a_prev_dzku_m__v_roku_2020.doc (0 kb)