Preskočiť na obsah

Naši občania v SNP

Súbor na stiahnutie: Naši občania v SNP

     Hneď po vypuknutí povstania (29.augusta 1944) prišli začiatkom septembra do obce nemecké jednotky. Obsadili Potravné družstvo, niektoré súkromné domy a 7. októbra aj jednu učebňu evanjelickej školy.

     Aj keď sa povstanie priamo obce nedotýkalo, predsa aj tu existovalo ilegálne protifašistické hnutie najmä zásluhou farára Ivana Kolesára. K jeho najbližším spolupracovníkom patrili: Ján Malík - kurátor, Ján Kudla - odborný učiteľ, Ondrej Kudla, MUDr. Ivan Bojko a neskoršie aj Andrej Líška, Štefan Solník, Ján Križko a Ondrej Mikuš.

     Slovenského národného povstania sa zúčastnili z našich obcí títo občania:

 • Ondrej Šebáň, kapitán delostrelectva pri Banskej Bystrici
 • Vladimír Kriško, kapitán letectva pri Troch duboch
 • Ivan Kolesár, kapitán duchovnej služby pri Telgarte
 • Pavol Peter, čatár absolvent delostrelectva Banská Bystrica
 • Ondrej Plesnivý, telefonista v Zemianskych Kostoľanoch
 • Ján Horňák, vojak v Banskej Štiavnici
 • Štefan Pavlík, vojak v Turci
 • Štefan Štefloviš, vojak, prešiel k sovietskej armáde
 • Ján Krecháč, četnický strážmajster v Turci
 • Ján Mikula, prešiel k partizánom v Sovietskom zväze
 • Vladimír Peter, partizán v Turci
 • Ján Gregor, partizán v Brezne nad Hronom
 • Ján Pavlík, partizán v Sovietskom zväze
 • Ján Bušo, poslucháč leteckej školy, zúčastnil sa bojov o Telgárt a Handlovú, v októbri sa dostal do Sovietskeho zväzu, kde vstúpil do I. československého armádneho zboru Ludvíka Svobodu
 • Štefan Apolen, prešiel do Sovietskeho Zväzu a vstúpil do I. československého armádneho zboru Ludvíka Svobodu

     Po potlačení Povstania boli niektorí jeho účastníci zajatí a odvezení do koncentračných táborov v Nemecku. Z našich občanov to boli Ivan Kolesár - evanjelický farár, Ján Horňák a Ján Capák. Vrátili sa všetci, síce biedni, vychudnutí ale živí.