Preskočiť na obsah

Kontakty OcÚ

Adresa:

OcU

 

 

 Obecný úrad

 Adamovské Kochanovce 268

 913 05 Melčice Lieskové 

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu ako i ďalších orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom. Vykonáva pre nich administratívne činnosťi a zabezpečuje organizačné záležitosti. Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

Funkcie obecného úradu

  • zabezpečuje písomnú agendu pre všetky orgány obce a obecné zastupiteľstvo a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva
  • vypracováva písomné vyhotovenie  rozhodnutí obce
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

 

Starosta obce

 

  

 Ing. Michal Križan

 

 

 

Pracovníčky obecného úradu:

KrizkovaEmília Križková - samostatná pracovníčka pre samosprávne a ekonomické činnosti obce 

Anna Gagová

 

 

Anna Gagová - samostat. pracovníčka pre samospr.činnosti, správca KD, vedúca knižnice

 

 

Fábiková Ivana

 

 

Ivana Fábiková - správkyňa domu smútku

 

 

 Margaréta Navrátilová- upratovanie obecného úradu, kultúrneho domu

 

 

 

Kontakty:

Meno Funkcia Telefón E-mail
Michal Križan, Ing. starosta obce 032/6490325, mobil 0902 909 670 starosta@adamovskekochanovce.sk
Emília Križková samostatná pracovníčka pre samosprávne a ekonomické činnosti obce 032/6490325, mobil 0902 909 672 ekonom@adamovskekochanovce.sk
Anna Gagová samost.prac. pre samosprávne činnosti, správca KD, vedúca knižnice 032/6490325, mobil 0902 909 673 obec@adamovskekochanovce.sk
Margaréta Navrátilová upratovanie obecného úradu, kultúrneho domu 032/6490325 obec@adamovskekochanovce.sk
Ivana Fábiková správkyňa domu smútku 032/6490325 obec@adamovskekochanovce.sk


Úradné hodiny:

Deň Úradné hodiny
Pondelok 07.30 - 11.30 12.00 - 16.00
Utorok 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30
Streda 07.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Štvrtok 07.30 - 11.30 12.00 - 16.00
Piatok 07.30 - 11.30 12.00 - 14.00