Preskočiť na obsah

Krízové situácie

    Krízový štáb obce

        V rámci zabezpečovania úloh  civilnej ochrany Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach vytvorilo nasledovné výkonné orgány a odborné jednotky CO