Preskočiť na obsah

Obecné noviny

ZVESTI Adamovských Kochanoviec vychádzajú od roku 1998 spravidla dvakrát ročne a to v mesiaci júl a december. Vydáva ich Obecný úrad Adamovské Kochanovce.

Adresa redakcie

Obecný úrad Adamovské Kochanovce
913 05  Adamovské Kochanovce 268
tel./fax: 032/649 03 25
e-mail:  obec@adamovskekochanovce.sk
 
Zodpovedná redaktorka:
Anna Gagová
tel.: 032/649 03 25
e-mail: obec@adamovskekochanovce.sk
 
Redakčná rada 
Ing. Michal Križan, Emília Križková 
Distribúcia:
Obecný úrad Adamovské Kochanovce. 
Noviny je možné kúpiť na OcÚ Ad. Kochanovce,v potravinách COOP Jednota a v kaderníctve Reja. Cena 0,30 €.

Internetová verzia novín