Preskočiť na obsah

620. výročie Kochanoviec

„Ten krásny kútik dedinky rodnej
s láskou chystá oslavu.
Otvorte srdiečka svoje,
chvíle tieto prijmite do daru.

Vážení spoluobčania, vážení hostia,
vo venci, ktorý je uvitý z listnatých stromov, kde-tu popretkávaný ihličnatými velikánmi Bielych Karpát a Považského Inovca, leží už 620 rokov časť našej obce - Kochanovce. Je to drahý kút domoviny pre tých, ktorí v nej žili, žijú a práve sa chystajú žiť" - týmito slovami vítala 21. septembra v sále KD prítomných občanov a hostí pracovníčka obecného úradu Anna Gagová.
V úvodnej piesni sa predstavila spevácka skupina Vreteno s pôvodnou kochanovskou piesňou - Kochanovské nové zvony.
Veršami básne vyjadrila lásku k svojej domovine predsedníčka ZPO-u Jana Vidová.
V slávnostnom príhovore k tomuto jubileu starosta obce Ing. Michal Križan pripomenul, že je to už 54 rokov, čo sa dve samostatné obce Adamovce-Malé Bierovce a Kochanovce spojili do jedného územného celku, avšak nesmie sa zabúdať, že do tej doby mala každá obec svoj samostatný ráz a aj svoje vlastné písomnosti. Postupne prešiel celý vývoj Kochanoviec od prvých vlastníkov rodiny Kochanovských cez rodinu Ottlíkovcov, vojnové obdobie, založenie Potravinového družstva cez zavedenie elektriny, keď sa prvýkrát rozsvietilo na Štedrý večer 1930 a postupné budovanie Kochanoviec. Nezabudol ani na známe osobnosti našich dejín, ktoré sú späté s Kochanovcami ako napr. evanjelický kňaz Pavol Hečko, všestranne činný evanjelický farár Ivan Kolesár a v neposlednom rade básnik, prekladateľ a tiež evanjelický kňaz Vladimír Roy. Na záver poprial všetkým príjemný, šťastný a pokojom naplnený život v našej obci, nech sú Adamovské Kochanovce skutočným domovom a naplneným snom všetkých jej občanov.
V kultúrnom programe sa predstavil FS Rozvadžan z Trenčianských Stankoviec, ktorý nás vrátil do čias minulých krásnym folklórnym pásmom ROK NA DEDINE.

Vrátiť sa chcem, vrátiť,
pod hrušku na dvore, počítať hviezdy,
nájsť mliečnu cestu pre všetkých,
ktorým sú vzácne návraty.
Vrátiť sa chcem vrátiť,
pod starý orech na dvore, chytať mesiac,
dať sa mu klamať, tak ako všetci,
ktorým sú vzácne návraty.

Veršami básne ukončila malú slávnosť, ktorou sme si pripomenuli 620. výročie prvej písomnej zmienky o časti našej obce - Kochanovce Anna Gagová a pozvala všetkých prítomných na posedenie pri hudbe a guláši. Členovia FS Rozvadžan však nenechali nikoho sedieť a hneď pri prvých tónoch roztancovali celú sálu.
Sprievodnou akciou bola Výstava starých dokumentov a fotografií z Kochanoviec a okolia otvorená v sále KD 20. a 21. septembra. Plánované posedenie s režisérom Trnavského divadla - našim občanom Viktorom Kollárom, Mgr. Art., sa neuskutočnilo z dôvodu mimoriadnych pracovných povinností, čo mu bolo veľmi ľúto.
Anna Gagová

Fotogaléria