Preskočiť na obsah

Beseda so spisovateľkou a vyhodnotenie najlepších čitateľov obecnej knižnice v roku 2008

  

 Obecný úrad, obecná knižnica a ÚŽS v našej obci zorganizovali dňa 25.3.2009 pre čitateľov obecnej knižnice a milovníkov literatúry besedu so spisovateľkou Ing. Tatianou Blichovou z Trenčína.

I keď účasť bola minimálna verím, že stretnutie s touto príjemnou, charizmatickou ženou bolo  odmenou všetkým zúčastneným. 

Z jej príhovoru vyberám:

„Ako vznikli moje verše? Ako všetky básne. Na začiatku je vždy mocný citový príval. Či ten v mladosti, mocný a búrlivý ako mladosť sama a či neskorší, keď prídu iné povodne citov. Pribúda strát, odchádzajú blízki, dobro sa priťažko zúročuje a radosť prebleskúva iba občas. Ale predsa len prebleskúva.

 Vtedy nastáva chvíľa pre báseň. Pomáha duši toho čo píše a možno oveľa neskôr tých, čo čítajú a vnímajú."

Vlastne je život plný básní,
ktoré si už - už napísal.
Životu stačí aj ten umysel,
že si niekomu báseň písať chcel."

 

Obecnej knižnici v Adamovských Kochanovciach venovala Tatiana Blichová svoju zbierku básní "Z neviditeľných partitúr".

 

Na záver tohto príjemného popoludnia vedúca obecnej knižnice odmenila najlepších čitateľov v roku 2008. 

Darček v podobe novej knihy si prevzali detskí čitatelia:


1. miesto
Miriam Zongorová
2. miesto
Michaela Dražkovcová
3. miesto
Janka Zongorová

Z dospelých čitateľov bola odmenená pani Zuzana Blahová.

A.G.

Fotogaléria