Preskočiť na obsah

Deň detí

     S deťmi nielen z obce sme oslávili sviatok Dňa detí 4. júla v areáli Detského domova. Pri vstupe každé dieťa dostalo sladkosť, balónik a lístok do tomboly. Celým areálom sa niesli tóny veselej hudby a deti si mohli zasúťažiť na jednotlivých stanovištiach - hod na ciel, preťahovanie lanom, zhadzovanie kuželkov, skákanie vo vreci alebo vytvoriť maľbu na asfalte. Za absolvovanie súťaže dostali sladkú odmenu. Svojim vystúpením a rozprávaním o živote rytierov zaujal hlavne chlapcov rytier so svojou rodinou, ktorý prišiel medzi nás. Po ukážkach z rytierskych súbojov sa mohli deti povoziť na osedlaných rytierskych tátošoch. Počas celej oslavy mala najviac práce Renátka Tomková, ktorá deťom na tvárach vytvárala malé umelecké diela.

     Počasie nám však neprialo a ešte predtým ako začala búrka sme rýchlo vylosovali tombolu a rozdali nanuky. Väčšina detí sa po prvých kvapkách rozišla domov a tie, ktoré zostali sa stretli už iba pod strechou Detského domova s policajtom z kriminálky, ktorý nám povedal čo to o postupe pri zaisťovaní odtlačkov.Niektorí si svoj odtlačok dali aj vyhotoviť. Keďže búrka rýchlo prešla, posedeli sme si ešte spoločne pri ohnisku a pochutili si na opečených špekáčikoch.

Ďakujeme:

-  riaditeľke Detského domova za poskytnutie areálu
-  všetkým členom kultúrnej komisie, ktorí sa do oslavy aktívne zapojili
-  rodine Leklovej z Chocholnej - Velčíc za program a vozenie detí na koníkoch
-  Jarmile a Pavlovi Šebánovým za pomoc pri opekaní špekáčikov
-  Danke Križanovej, Veronike Láslopovej a Simone Spačkovej za pomoc pri stanovištiach
-  Karolovi a Lenke Solaříkovým za ozvučenie a fotografovanie
-  Renátke Tomkovej za maľovanie na tvár
-  polícii za zaujímavé ukážky z ich činnosti
-  sponzorom: Baru Pohoda
                     predajni GALAXY

 

A. Gagová

 

>>Fotogaléria >>