Preskočiť na obsah

Deň matiek

Druhú májovú nedeľu pripravila kultúrna komisia v kultúrnom dome pestrý program, ktorým bol vzdaný hold a úcta našim mamám.

     Pane na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy. Nech ako cesto na chleba im rastú pod rukami... Úvodnou básňou prítomných pozdravila Katka Bančanská z Detského domova v Adamovských Kochanovciach a piesňou dievčatá z detského folklórneho súboru VRETIENKO.

     Už tradične sa na vysokej úrovni nacvičeným vystúpením predstavili deti z detského súboru pri materskej škole, KOCHANOVSKÝ ŠTVORLÍSTOK, ktorý vedie p. Jozefína Koštialová. Pásmo malo názov: V Hodoníne za vojačka ma vzali. Na harmonike ich sprevádzali Peťo Koštial a pán Jozef Holásek.

      Po niekoľkých rokoch sme opäť na javisku uvítali deti z detského domova a z domova sociálnych služieb, pod vedením pani Bakošovej. Nechýbal ani slávnostný príhovor starostu obce Ing. Kadlečíka a vyspievané hlasy speváčok zo ženskej speváckej skupiny KOLOVRÁTOK.

     Záver slávnosti patril domácim tanečníkom a speváčkam z detského folklórneho súboru VRETIENKO, pod vedením pani Kataríny Kuchtovej. Konferovanie celého programu bravúrne zvládla Zuzka Benková a na záver všetkým zaželala veľa pekných májových dní plných lásky.

Materska skolakolovratok

Fotogaléria