Preskočiť na obsah

Deň matiek

Mama, ty večná láskyplná učiteľka
od prvých slov až k prvým krokom,
od prvých bolestí cez prvé lásky.
Drahšia ako vzduch 
a drahšia ako slnko,
pokorná a šťastná - k tebe vraciam sa
jediné slovo prevravieť, 
najdrahšie slovo - mama.

 Druhá májová nedeľa patrí už tradične našim mamám. Sála kultúrneho domu sa zaplnila do posledného miestečka, nielen mamami a starými mamami, ale na vystúpenie svojich ratolestí boli zvedaví aj oteckovia. Slávnostný program otvorili speváčky speváckej skupiny Kolovrátok. Slovami básne vyjadrili lásku k matkám recitátorky Michaila Vanková a Veronika Láslopová. Svojím, ako vždy krásnym spevom, potešili prítomných speváčky zo ženského folklórneho súboru Kolovrátok.

 Potom nasledovali slová vďaky všetkým matkám k ich sviatku z úst zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana. Z jeho príhovoru vyberáme:

„Milé mamy, staré mamy, vážení hostia.Keby si mal koľkokoľvek rokov, vždy potrebuješ mamu. Prvou bytosťou, ktorá sa nás dotýka je žena. Povedať, že si ju vážime, je málo. Je vesmírom, inšpiráciou, smútkom, radosťou, matkou, manželkou, má veľa rôznych podôb. Symbolizuje potomstvo a vlastne celý život sa točí okolo zachovania rodu. Spoločnosť sa otvorila pre ženy a tie si začali uvedomovať svoju osobnosť, ženskosť, nenahraditeľnosť. Stačí sa poobzerať okolo seba a vidíme krásne bytosti. Nežné devy, krásne matky, usmiate babenky. Im patria vrúcne slová lásky, vďaky, úcty a pohladenia. Nevynechajme ani kytice kvetov, nežné slová básnikov a sladké bozky detí a vnúčat. A v neposlednom rade aj - ďakujem mama."

 

Svoje mamičky a babičky potešili svojim milým pásmom „Za tú našú stodolečkú" deti z MŠ. Slzy do očí vtlačili svojim vystúpením deti z DSS a úsmev na tvárach všetkých žien vyčarili deti z DFS  Vretienko svojim novým pásmom „ Čo sme robili, keď sme plátno bielili".

 

"Milé ženy, mamičky, na záver našej slávnosti mi dovoľte, aby som Vám popriala veľa zdravia, radosti a pokojný život v kruhu rodiny. Nech sa všetka láska, ktorú ste rozdali svojim najbližším, vráti dnes do Vášho srdca v pocite šťastia a spokojnosti. Aby ste spolu s vašimi deťmi boli dlho šťastné a aby z vašich tvári nikdy nevymizol úsmev."

To boli záverečné slová kultúrnej pracovníčky pani Gagovej, ktorými ukončila toto slávnostné popoludnie.

 

A.Gagová

 

Fotogaléria