Preskočiť na obsah

Deň matiek

     Čarovné a najkrajšie slovo, ktoré vieme vysloviť skôr ako vieme chodiť, je slovo mama, ktorá nám dala to najcennejšie - život. Má len jedno srdce, v ktorom je však dosť miesta pre lásku, ktorú môže prijímať alebo rozdávať tým, ktorí o ňu stoja. Má len dve ruky, ale objíma všetkých. Lásku, ktorú nám dáva rozdáva plným priehrštím a my ju prijímame s takou samozrejmosťou ako chlieb, ktorý je denne na našom stole. S úsmevom a milým slovom nás sprevádza do nového dňa, do školy, do práce. Taká je mama - matka s veľkým M, ktorá vie nekonečne ľúbiť.

     Týmito slovami privítala všetky mamy, staré mamy a hosťov v sále kultúrneho domu kultúrna pracovníčka obce Adamovské Kochanovce 8. mája 2011 na oslave sviatku Dňa matiek.

     Slovami básnika pozdravila oslávenkyne Michaila Vanková a peknými piesňami spevácka skupina žien z obce.

     V slávnostnom príhovore starosta obce Ing. Michal Križan prirovnal silu materinskej lásky k jarnej prírode, z ktorej vychádza nevyčerpateľná nová energia. Poďakoval všetkým matkám za dar života, za lásku, ktorou zahŕňajú svoje rodiny, za starostlivosť a opateru, ktorú im venujú, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. „ Dovoľte mi, aby som vyjadril svoj obdiv všetkým matkám a zaželal im čo najvrúcnejšie z celého srdca, aby ich sviatok vydržal v našich mysliach a srdciach nielen v mesiaci máj, ale aj po celý rok" - to boli záverečné slová jeho príhovoru.

           Milým programom z „Lienkova" potešili svoje mamy a staré mamy deti z Materskej školy Adamovské Kochanovce. DFS Vretienko sa rozrástol o malých tanečníkov, ktorí svojim vystúpením potešili všetkých prítomných. Deti z Detského domova Adamovské Kochanovce zatancovali temperamentný latino - tanec, ktorý prítomní odmenili búrlivým potleskom.  Svojim  programom pozdravili mamy aj chovanci Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. Záverečné poďakovanie matkám patrí už tradične DFS Vretienko, ktorý sa predstavil svojimi tancami starších členov súboru.

          Slávnostný program ukončila kultúrna pracovníčka obce prianím všetkým matkám, aby im každý deň prežiarila hviezdička šťastia.

 

 A. Gagová

 

 

>>Fotogaléria>>