Preskočiť na obsah

Deň matiek

          Vždy, keď máj preberie svoju moc a všetko sa rozvinie do krásneho plného kvetu – oslavujeme Deň matiek.
          Nedeľa 13. mája bola oslavou tohto sviatku aj v našej obci. Slávnostný program otvorila piesňou spevácka skupina žien z našej obce - Vreteno. Básňou pozdravila všetky matky Jana Vidová.
          V mene obecného úradu a Zboru pre občianske záležitosti v Adamovských Kochanovciach privítala prítomných kultúrna pracovníčka obce Anna Gagová.  Po nej sa všetkým matkám prihovoril starosta obce Ing. Michal Križan.
Z  príhovoru vyberáme:
         "Milé mamy, staré mamy, vážení prítomní,
dovoľte mi, aby som vám pri príležitosti Dňa matiek zablahoželal v mene našej obce i v mene svojom k tomuto výnimočnému sviatku.
          Matka. -
- Matka je jediná - ktorá pri svojom dieťati stojí, keď zablúdi, jediná - ktorá verí, keď ho všetci odsudzujú a jediná - ktorá ho miluje , keď ho všetci znenávidia. Pritom sama je zraniteľná, citlivá a často unavená. Silu materinskej lásky možno prirovnať k sile jarnej prírody, z ktorej vychádza nevyčerpateľná nová energia... „
         Svoje mamičky a babičky ako každý rok i tento pozdravili deti z Materskej školy v Adamovských Kochanovciach, ktoré vytvorili jeden veľký červeno bielo modrý orchester – zarecitovali, zaspievali a aj na svojich malých stoličkách vyklepkávali tóny pesničiek. S novým folklórnym programom sa predstavili aj členovia súboru Vretienko, svoj temperament v cigánskom tanci prejavili deti z Detského domova a milými básničkami o mamičke vyjadrili svoju lásku chovanci z Domova sociálnych služieb. Záver slávnostného programu patril DFS Vretienko a speváckej skupine Vreteno.
         „Vážení prítomní!
Slávnosť venovaná všetkým matkám v našej obci končí. Milé mamy, staré mamy - vnášajte i naďalej teplo do svojich rodín a všade okolo seba, rozdávajte len úsmevy a dobrú náladu“ – to boli záverečné slová kultúrnej pracovníčky obce.

                                                                                     Anna Gagová

Fotogaléria