Preskočiť na obsah

Deň matiek

Deň matiek


V každodennom zhone, plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú všedné dni so sviatkami. Je jeden taký deň, na ktorý by sme nemali nikdy zabudnúť a tým je deň našich najbližších a najdrahších bytostí - Deň matiek.
Nedeľa 12. mája bola oslavou tohto sviatku aj v našej obci. Hoci bol tento deň upršaný, sála kultúrneho domu bola prežiarená láskou všetkých, ktorí prišli pozdraviť svoje mamy a babičky. Slávnostný program otvorila piesňou spevácka skupina žien z našej obce - Vreteno. Veršami básne sa prihovorila nielen svojej mame Veronika Láslopová.
V mene obecného úradu a Zboru pre občianske záležitosti v Adamovských Kochanovciach privítala prítomných predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová.
Z jej slov vyberáme:
„Uvedomujeme si, že je príjemné oslovenie mama a tiež babka, ale i to aké je to oslovenie a úloha z neho vyplývajúca zaväzujúca a sprevádzajúca nás celým životom. Staráme sa o svoje ratolesti od prvého úsmevu, zúbka, krôčika až do dospelosti, ale ani vtedy neprestávame mať svoje pomyselné ochranárske krídla rozprestreté."
Po nej sa všetkým matkám prihovoril starosta obce Ing. Michal Križan.
Z príhovoru vyberáme:
„Koľko strádaní a starostí prežijú naše mamy, najmä tie v mnohopočetných rodinách. Ony vytvárajú teplo domova, bez nich by chýbala neha, láska, sila a odvaha. Materstvo je najväčší zázrak, akým sa môže naplniť život ženy a povýšiť ju nad všetko ostatné. Želám vám milé mamičky, v mene svojom a aj v mene obce Adamovské Kochanovce, nech sa všetka láska, čo rozdávate svojim deťom vráti do vašich sŕdc."
Svoje mamičky a babičky i tento rok pozdravili najmenší členovia súboru Vretienko s pásmom detských hier. Deti z Materskej školy v Adamovských Kochanovciach vniesli na javisko jarnú rozkvitnutú lúku s pestrými motýľmi. Svojim mamičkám a babičkám zarecitovali a zaspievali. S folklórnym programom „Od Trenčína" sa predstavili starší členovia súboru Vretienko s doprovodom harmonikára Jána Holáska. Záver slávnostného programu patril speváckej skupine Vreteno.
„Milé mamy babičky, prajeme vám, aby sa vám dostávalo toľko nežných dotykov a slov, koľko lupeňov skrýva kvitnúci strom. Nech vám žiaria oči šťastím, ako slnečné lúče v kvapkách rosy. Nech je k vám osud prajný a nežný ako májový dáždik. Nech nosíte v sebe stále novú jar" - to boli záverečné slová našej milej slávnosti.

Anna Gagová

 Fotogaléria