Preskočiť na obsah

Deň matiek

Druhú májovú nedeľu sme pozvali do sály kultúrneho domu všetky matky a staré matky aby sme ich pozdravili pri príležitosti Dňa matiek. Slávnosť otvoril piesňou Slovenské mamičky... pán Ján Holásek.
Veršami básne pozdravila aj svoju mamičku Janka Fabianová. Prítomných privítala kultúrna pracovníčka obce Anna Gagová a pár slovami priblížila históriu tohto sviatku.
Zo slávnostného príhovoru starostu obce vyberáme:
„ Milé mamičky, je také slovo, kratučké, milé, láskavé - slovo- ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci - matka, mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom."

Lásku k svojej mamičke vyjadrila slovami básne Lilka Tomková.
„Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky,
Každú hračku maličkú,
Lež najradšej zo všetkého
Ľúbim svoju mamičku..."
Kytičku pre mamičky rozvoňali temperamentným conty tancom deti z MŠ, mamičkám zavinšovali aj obyvatelia DSS, svojim tancom do kytičky prispeli aj deti z DD Lastovička a záver patril FS Vretienko.
Na záver kultúrneho programu poďakovala kultúrna pracovníčka účinkujúcim a všetkým popriala:
„ Nech vás stretáva toľko ľudských radostí,
aby vyvážili bremeno starostí.
Nech máte na úsmev toľko príležitostí,
aby neostalo miesto na sklamanie a starosti.
Nech je každý váš deň malým sviatkom v pohode a zdraví."

A. Gagová

Fotogaléria