Preskočiť na obsah

Deň matiek

Sála kultúrneho domu v nedeľu 20. mája patrila ženám hlavne matkám. Obecný úrad a ZPOZ pripravili pre občanov oslavu Sviatku matiek.

„Mama, ty večná láskyplná učiteľka
od prvých slov až k prvým krokom,
od prvých bolestí cez prvé lásky.
Drahšia ako vzduch
a drahšia ako slnko,
pokorná a šťastná - k tebe vraciam sa
jediné slovo prevravieť,
najdrahšie slovo - mama.

Nie je nič hrejivejšie ako „slnko" vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia našich mám sú pre nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti. Materinskú lásku snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť." Týmito slovami vítala prítomných v sále kultúrna pracovníčka obce.
Pre všetky mamičky a babičky sme viazali symbolickú kytičku z veršov, piesní a tancov.
Prvé lupene do tejto kytičky vložili speváčky našej skupiny Vreteno a ďalší lupienok priložil svojim slávnostným príhovorom starosta obce Ing. Michal Križan, z ktorého vyberáme:
„Milé matky, mamy, mamičky, staré mamy, vážení prítomní!
Sú na svete slová, ktorým vo svojom jazyku rozumie každý. Takým slovom je aj slovo MAMA. Mama je mama na celom svete. Mama je tým slovom, ktoré sa v cudzom jazyku učiť netreba. Prečo je to tak? Veď je to také jednoduché ...Veď práve mama je tým človekom, ktorý nám daroval to najcennejšie, čo vôbec môže človek človeku darovať - ľudský život.
Mama je prvým človekom, ktorý nás s láskou objal pri príchode na svet, ktorý nám ponúkol prvú potravu pre telo aj pre dušu. Mama je slovo, ktoré sme vyslovili ako prvé. Každé dieťa má svoju mamu, aj každá mama má svoju mamu. Každý z nás sme cez svoje mamy a ich mamy spojení do jednej veľkej ľudskej rodiny..."
Do kytičky pozdravov pridali ďalšie lupienky deti z FS Vretienko. Baladu o najmladšom synovi zarecitovala predsedníčka ZPOZ-u Janka Vidová, krásnym spevom pohladili duše prítomných speváčky skupiny Vreteno.
Záver tohto slávnostného programu patril deťom z MŠ Adamovské Kochanovce, ktoré nacvičili muzikál Šmoulkosady a na úplný záver nás hrou na harmonike potešíl mladý talentovaný harmonikár Adamko Hrabovský.
„Vážení prítomní, zviazali sme kytičku pozdravov všetkým mamám. Naše popoludnie venované ženám - matkám sa končí.
Na záver tohto slávnostného popoludnia ďakujem všetkým účinkujúcim za ich vystúpenie a tiež všetkým, ktorí s deťmi tento pekný program nacvičili.
Ďakujem vám všetkým za účasť na dnešnom slávnostnom popoludní." - to boli záverečné slová kultúrnej pracovníčky obce.
A. Gagová

Fotogaléria