Preskočiť na obsah

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým matkám. Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach pozval 12. mája 2019 o 15,30 hod. do sály kultúrneho domu všetky mamy a staré mamy z obce. V úvode tohoto slávnostného popoludnia sa predstavili speváčky skupiny Vreteno a básňou Milana Rúfusa pozdravila prítomné mamy Liliana Tomková.
„Milé mamy, mamičky, staré mamy, vážení prítomní,
je jar, najkrajšie obdobie roka. Celá príroda sa obliekla do pestrofarebného rúcha, všetko zakvitá a srdcia sa nám napĺňajú radosťou. Prví poslovia jari už odkvitli a prenechali štafetu ďalším kvetom. Aj tieto jarné symboly života svojim šatom prispievajú k dnešnej oslave dňa matiek. Mama - slovo kratučké, milé, láskavé. Má len štyri písmená, ale čo všetko je v nich ukryté - láska, šťastie, bolesť aj utrpenie. A práve láska je ten najkrajší a najsilnejší pocit a tá materinská nás sprevádza od narodenia. Nikde niet väčšej lásky, istoty a bezpečia, ako v maminom náručí. Preto nám dovoľte, aby sme vám kyticou pozdravov k vášmu sviatku vyjadrili veľké ďakujem" - uvítala prítomných kultúrna pracovníčka obce.
Potom sa slova ujal starosta obce:
„Keby si mal koľkokoľvek rokov, vždy potrebuješ mamu. Prvou bytosťou, ktorá sa nás dotýka je mama. Povedať, že si ju vážime je málo. Je vesmírom, inšpiráciou, smútkom, radosťou, matkou, manželkou, má veľa rôznych podôb...... A tak vám želám mamičky v mene svojom a aj v mene obce Adamovské Kochanovce, nech sa všetka láska, čo ste rozdali svojim deťom, vráti do vašich sŕdc" - to boli záverečné slová príhovoru.
Folklórnym pásmom Muzikanti sa pripojil aj DFS Vretienko s talentovaným harmonikárom Adamkom Hrabovským. Piesňami a básňou pozdravili mamičky Renka a Miška z DSS.
Záver slávnostného popoludnia patril tým najmenším - deťom MŠ Lienkovo, ktoré vyobliekané do novučičkých krojov pozdravili svoje mamičky, staré mamy a vás všetkých pásmom Ľudové piesne Slovenska.
„Vážení prítomní, milé mamy a staré mamy, naša milá slávnosť sa blíži ku koncu, prajeme vám, aby sa vám dostávalo toľko nežných dotykov a slov, koľko lupeňov skrýva kvitnúci strom. Nech vám žiaria oči šťastím, ako slnečné lúče v kvapkách rosy. Nech je k vám osud prajný a nežný ako májový dáždik. Nech nosíte v sebe stále novú jar. V mene vašich detí vám milé mamy chcem poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili detskú dušu. Za každú pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s mamou" - boli záverečné slová kultúrnej pracovníčky obce.

Súčasťou osláv bola vo vestibule kultúrúrneho domu prrezentačná výstava výtvarnej tvorby našej rodáčky Janky Surovskej rod. Šebanovej, ktorú si prítomní so záujmom prezrreli. Predstavila 27 obrazov rôznych žánrov kvety - kytice vo vázičkách ale aj v modernom poňatí, krajinky, portréty aj anjeli. 

                                                                                Anna Gagová

Fotogaléria