Preskočiť na obsah

Detský domov Adamovské Kochanovce

Detský domov     Sídlom detského domova je bývalý kaštieľ Ottlíkovcov, v časti Kochanovce. Kaštieľ bol postavený pravdepodobne v renesancii, ale stavebne ho upravili v období klasicizmu. Ku kaštieľu patrí starý, rozsiahly park s rozlohou 7 272 m2. Počas víchrice v roku 2004 bol značne poškodený. V súčasnosti sa uvažuje s rekonštrukciou areálu parku. Zámerom je jeho lepšie využívanie pre športovanie detí a rekultivácia zatrávnenej plochy a jej výsadba.

     V povojnovom období v ňom v roku 1947 našlo na dva roky útočište 51 gréckych detí. Od roku 1948 keď tu bol prvýkrát v histórii kaštieľa zriadený detský domov,  našlo v ňom na kratšiu alebo dlhšiu dobu náhradný domov  približne 600 detí.

     V súčasnosti má DeD charakter domova rodinného typu, s dvomi samostatnými výchovnými skupinami. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Kapacita detského domova je  dvadsať detí, umiestnených je  19 detí, z toho jedno dieťa je v profi rodine. Najmladšie má dva  roky , najstaršia je dvadsaťdva ročná študentka VŠ. V domove pracuje 18 zamestnancov, z toho je 8 vychovávateľov  a jeden profesionálny rodič. V roku 2008 prebehla rekonštrukcia  a plynofikácia detského domova, čím sa značne zvýšila úroveň života detí v domove.   

     Deti v predškolskom veku navštevujú materskú škôlku v susednej obci Melčice - Lieskové a staršie základnú školu v susednej  obci v Melčiciach -Lieskovom. Niekoľko študentov študuje na strednej škole  a jedna je poslucháčkou vysokej školy.

     Deti zostávajú v detskom domove do 18 rokov, (prípadne i dlhšie, ak  mladý dospelý požiada detský domov o poskytnutie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku) . Pri osamostatnení je detský domov nápomocný.  Jedná sa o pomoc pri hľadaní zamestnania , ako i bývania.  I ďalšie dva roky po ukončení pobytu v DeD zostávajú v monitorovaní. Niektorí s detským domovom i po osamostatnení sa, udržujú naďalej kontakt. 

 

Riaditeľ :

Adamovské Kochanovce 205

913 05

Kontakt:

e-mail: ded.kochanovce@stonline.sk

tel: 032/64 908 77

 

(aktualizované v januári  2010)