Preskočiť na obsah

Detský karneval

  Obdobie fašiangov sa krátilo, dni sa predlžovali a vo vzduchu už začínala voňať jar. S príchodom jari sa skoro všetky deti tešia aj na jarné prázdniny. Tie tohtoročné sme začali hneď v prvý deň zábavou - Detským karnevalom so šaškou Jaškou. Do pestro vyzdobenej sály kultúrneho domu sme v sobotu 25. februára o 15,00 hod. pozývali malých aj veľkých. Masiek, hlavne tých najmenších sa aj tento rok opäť zišlo neúrekom, spolu sme ich zapísali 40. V najväčšom počte po sále pobehovali zvieratká, princezná zavítala len jedna, ale prišla aj strašidelná múmia, karkuľky s košíkmi a všetko to chcel riadiť malý policajt s píšťalkou. Prišli aj futbalisti s loptou, veľký drak, zakotúľala sa malá tekvička, pestrá pastelka a zavítal medzi nás aj dubák s červíkom a bielučký anjelik. Všetky masky privítala šaška Jaška v kostýme slnečného dňa a ujo Karol v kostýme čiernej noci s hviezdičkami. Nasledovalo predstavenie masiek a promenáda po parkete. Prítomní dospelí mohli vybrať 5 najkrajších a najzaujímavejších a odovzdať im svoj hlas. Potom sa rozprúdila veselá zábava a rôzne súťaže. Tí väčší si zatancovali aj stoličkový tanec. Keď už boli všetci unavení z tanca a sálou sa niesla vôňa vysmážaných šišiek, pozvali sme prítomných na malé občerstvenie. Aby si všetci trochu oddýchli, rozložili sme na parkete deky, kde sa najmenší pousádzali a Janka Vidová im zahrala divadielko - Chrobákova rodina. Po tomto oddychu sa všetci vrhli do víru tanca a masky už netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov hlasovania prítomných.
Umiestnenie masiek:
1. miesto - ovečka Timeika Švikruhová
2. miesto - kuriatko Mischeil Švikruhová
3. miesto - múmia Nikolas Švikruha
4. miesto - zajac Filipko Vido
5. miesto - lienka Lilianka Brehovská
Všetky masky boli zaujímavé, preto si každá vybrala malý darček.
Ďakujeme za pomoc pri tejto úspešnej akcii:
Šaškám - Janke Vidovej a dievčatám z DD Lastovička
Karolovi Solaříkovi - za hudobnú produkciu a veselú zábavu
Zuzke Barišovej, Janke Šedivej, Jurajovi Švikruhovi, Katke Kuchtovej - členom kultúrnej komisie - za hladký priebeh podujatia
Jarke Šebánovej a Milke Križkovej za chutné šišky, ktoré pre všetkých pripravili
firme AXOR - za drobnosti pre masky
A. Gagová

Fotogaléria