Preskočiť na obsah

Ekumenická spomienka

Do lístia novembra spomienka zas padá  
Má krásnu vôňu tento čas... 
A človek človeka - život život hľadá. 
Smrť niečo končí - stretneme sa zas? 

 

    Keď rozkvitnú biele chryzantémy a padajúce lístie pokrýva zem, je tu november. Čas spomienok, čas stretnutí. Aj my sme sa stretli - v tichej záhrade posledného odpočinku našich zosnulých, aby sme si s úctou spomenuli na tých, ktorí v priebehu roka od nás odišli.

Nechceli sme jatriť rany zármutku u pozostalých, chceli sme si s pocitom úcty k životu, dielu, či odkazu spomenúť na všetkých našich 10 spoluobčanov, za ktorých na katafalku horelo 10 plamienkov blikotavých spomienok...

Spomínali sme si na  Štefana Mala , Máriu Vankovú, Ľudevíta Adamkoviča , Rudolfa Capáka, Jána Škvarilu, Ľudovíta Némedyho , Annu Križanovú, Mgr. Elenu Kadlečíkovú , Katarínu Kobelovskú a Jána Buša.

Spomienka bola pripravená v spolupráci s duchovnými oboch cirkví, speváckou skupinou Kolovrátok a speváckou skupinou katolíckej cirkvi.

 

J. Vidová