Preskočiť na obsah

Ekumenická spomienka k Pamiatke zosnulých

      V nedeľnom sychravom, "dušičkovom" popoludní, prichádzali do Domu smútku v Adamovských Kochanovciach tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých, chceli spoločne uctiť všetkých, ktorí od nás už navždy odišli. V zaplnenej sále boli najmä pozostalí po našich dvanástich spoluobčanoch, ktorí zomreli v priebehu roka, ktorý uplynul od minuloročného stretnutia. Fotografie na pietnej tabuli pripomenuli ich tváre, nápisy pod nimi ich mená: Anton Kobza, Juliana Chovancová, Roman Hulvák, Ján Fabian ml., RNDr. Pavel Deván, Oľga Fábiková, Pavlína Horňáková, Mária Križanová, Mária Králiková, Zdenka Križková, Eva Súrovská, Ján Fabian st..

     Ticho v sále, keď sa všetci v myšlienkach vracali späť ku svojim najmilším, prerušil a ešte umocnil pietnu atmosféru spev žien „Kolovrátka" a po ňom slová básnika, tlmočené pani Janou Vidovou. Po úvodnom príhovore zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana, pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých prehovorili k prítomným aj zástupcovia cirkví v našej obci, zborový farár evanjelickej cirkvi a.v. Mgr. Ján Ochodnický a farský administrátor rímskokatolíckej cirkvi Mgr.Ing. Jozef Sudor.

     Dvanástich zosnulých, každého osobitne, pripomenula výstižnými slovami pani Anna Gagová a jej vstupy sa striedali s poetickými vstupmi pani Jany Vidovej. V týchto dojímavých okamžikoch, sa mnohí  prítomní neubránili slzám, pri spomienke na svojich blízkych.

     Ekumenická spomienka bola ukončená pri kríži na cintoríne.

 

Fotogaléria