Preskočiť na obsah

Jarné prázdninové aktivity

Jarné prázdninové aktivity.

Ako každý rok aj tento sme nadviazali na tradičné jarné prázdninové aktivity.
V stredu popoludní o 14,00 hod. obecný úrad v Adamovských Kochanovciach pripravil hlavne pre šikovné dievčatá, tvorivú dielňu v klube kultúrneho domu, na ktorej sa učili skladať a lepiť kvetinové aranžmány z papiera - origami. Prekvapil nás malý záujem, ale tie čo prišli sa s nadšením pustili do práce. Po dvoch hodinách práce sa z hotovými aranžmánmi pobrali spokojné domov, pochváliť sa svojim mamám.
V sobotu 22. februára sa sála kultúrneho domu ozývala tónmi veselých pesničiek pod taktovkou disdžokeja Karola Solaříka. Prichádzajúce masky čakala pestro vyzdobená sála a pri vstupe čokoládová napolitánka s lízankou . Na parket nastúpilo 31 masiek. Zostava bola naozaj pestrá, samozrejme nemohol chýbať - šaško, princezné, víly a drak, kocúrik, lienka, zajko, myška aj kačička, červená čiapočka, lesný škriatok a tanečnice. Zavítala k nám aj Mortiša, reperka, po zuby ozbrojený vojak a malý Turek. Plejádu masiek doplnila aj veľká -krásne vyzdobená torta.
Všetky masky sa prítomným predstavili a potom už šaška Jaška s pomocníčkami rozprúdili veselú zábavu. Jednotlivé masky za sladkú odmenu šaške Jaške aj zaspievali alebo zarecitovali. Prítomní hostia si mohli vybrať 5 masiek, ktoré sa im najviac páčili a dať im svoj hlas. Aj tento rok bol výber ťažký, pretože každá maska sa snažila zaujať divákov.

Umiestnenie je nasledovné:

1. miesto - 15 hlasov: Šaška Natálka Vidová
2. miesto - 12 hlasov: Lesný škriatok Matej Matejík
3. miesto - 12 hlasov: Čarodejníčka Emka Striežencová
4. miesto - 12 hlasov: Turek Juraj Kučera
5. miesto - 11 hlasov: Torta Ninka Regnerová
6. miesto - 8 hlasov: Čertík Janko Misároš
7. miesto - 7 hlasov: Opravár Andrejko Kuchta

8. miesto - 7 hlasov: Kačička Matiasko Čičo
9. miesto - 6 hlasov: Pes Lusy Ivanka Ondrejičková
10. miesto - 6 hlasov: Lienka Katarínka Noseková
Každá z ocenených masiek si vybrala cenu, ktorá sa jej páčila. Ostatným maskám sa tiež ušiel malý darček. Všetky deti sa mohli občerstviť chutným vitamínovým čajíkom.
Za pomoc pri realizácii prázdninových aktivít patrí poďakovanie Vierke Malíkovej, Janke Vidovej, Ľubke Križanovej, Karolovi Solaříkovi, Natálii Regnerovej a Katke Kuchtovej.

Tak dovidenia pri letných aktivitách.
A.G.

Fotogaléria