Preskočiť na obsah

Mesiac marec v Obecnej knižnici

Marcové aktivity v obecnej knižnici

MDŽ variácie v kuchyni

Po minuloročnej prestávke tento rok

Detský karneval + divadielko

Zimné obdobie sa krátilo

Vianočné turnaje

Súťaž v stolnom tenise o pohár starostu obce sa odohral v sále kultúrneho domu 26.decembra 2019. 

Mikuláš a Mikulášska tržnica

Tak ako každý rok aj v tomto zavítal Mikuláš do našej obce 6. decembra.

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky

V októbri, presnejšie v piatok

Tradičné stretnutie dôchodcov

Október sa nesie v znamení úcty k starším

Uvítanie detí 2

V jesennom období - 11. októbra sme vítali

Tradičný futbalový zápas

5. októbra sa na ihrisku Centra športových aktivít odohral

Prázdninové čítankovo

ZO JDS v spolupráci s vedúcou knižnice v Adamovských Kochanovciach

3. ročník vo varení guláša, Deň detí

V sobotu 15. júna 2019 sme dopoludnia

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým matkám. Obecný úrad a Zpoz v Adamovských Kochanovciach

Turistika na Ždánovú

Turistický pochod na Ždánovú bol tento rok výnimočný.

Divadlo Nitra

V sobotu 23. marca sme sa vybrali do divadla

Detský karneval

V období jarných prázdnin Obecný úrad Adamovské Kochanovce už tradične pripravuje

Hodový futbalový zápas

V netradičnom termíne, no za krásneho jesenného počasia

Mikuláš a Mikulášska tržnica

Stalo sa už tradíciou v našej obci...

Kompostovanie- prednáška

Kompostovanie biologického odpadu

Technická škôlka

Slávnostné otvorenie technickej škôlky

Ekumenická spomienka

1. november - Sviatok všetkých svätých patriluž po tretí krát spoločnej spomienkovej slávnosti.

Tradičné stretnutie dôchodcov

Skončilo sa babie leto, nastúpila farebná pani jeseň a

Prázdninové čítankovo

ZO JDS v spolupráci s Obecnou knižnicou v Adamovských Kochanovciach pripravili

2 roč. súťaže vo varení guláša, MDD

Za ideálneho letného počasia sa v sobotu

Deň matiek

Sála kultúrneho domu v nedeľu 20. mája

Nohejbalový turnaj 19. ročník

Dňa 19. mája sa na ihriskách

Turistický pochod na Ždánovú

Tohtoročná jar je veľmi suchá a teplá.

Veľkonočný futbal

Veľkonočná futbalová edícia pre rok 2018 Starí - Mladí, mala aj tento krát celkom napínavý scenár.

Divadlo Bratislava

V nedeľu 4. marca sme sa vybrali do divadla.

Detský karneval

Jarné prázdniny sme tradične ukončili karnevalom.

Mikuláš, Mikulášska tržnica

Aj v tomto rokku sme pokračovali

Ekumenická spomienka

Spoločná ekumenická spomienka sa konala vo Velčiciach.

Tradičné stretnutie dôchodcov

Opäť je tu zlatistá jeseň...

Výstava "Retro z povaly"

Ktosi zapol telku, ako býva zvykom, vysielali práve film pre pamätníkov.

Rozlúčka s predškolákmi

V čase dozrievajúcich jahôd a čerešní sa lúčime s najstaršími škôlkarmi.

1. roč. súťaže vo varení gulášu, MDD

V sobotu 10. júna sa začala písať história

MDŽ

Stalo sa tradíciou - veľmi milou -

Detský karneval

Obdobie fašiangov sa krátilo, dni sa predlžovali

2 000 km v nohách

Na nedeľný večer 19. februára

Mikuláš a Mikulášska tržnica

6. decembra v podvečerných hodinách

 

Zájazd do divadla

Takmer presne v polovici októbra

Tradičné stretnutie dôchodcov

Mesiac október je mesiacom úcty k starším.

Výstava pestovateľov ovocia, zeleniny a chovateľov drobných zvierat

Posledný septembrový víkend patril kultúrny dom a jeho dvor záhradkárom a chovateľom.

Uvítanie detí do života

Keď narodí a človek - akoby si spravil pevný, prívetivý dom.

Turistika Haluzice

Za krásneho slnečného počasia

 

Letné prázdninové aktivity

Letné prázdniny ubiehali rýchlym

Rozlúčka s MŠ

Mesiac jún je mesiac rozlúčok so školou.

MDD

Sviatok detí sme tento rok

Deň matiek

Opäť je tu rozkvitnutý máj

Mikulášska tržnica a Mikuláš

6. decembra obecný úrad pripravil pre občanov opäť Mikulášsku tržnicu

Tradičné stretnutie dôchodcov

29. októbra sa stretli v sále kultúrneho domu dôchodci a ocenení darcovia krvi

Uvítanie detí

14. októbra sme vítali najmladších občiankov našej obce

Rozlúčka s predškolákmi

Vo vestibule KD sme sa lúčili s materskou školou

MDD

V nedeľu 7. júna sme pripravili pre deti

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrila matkám

Stavanie mája, Stáli pri svojom národe

Oslavy Roka Ľudovíta Štúra a narodenia Vladimíra Roya

Turistický pochod na Ždánovú

Ideálne počasie lákalo do prírody

Marec mesiac knihy

V obecnej knižnici sa stretli najlepší čitatelia a deti MŠ

Večer pri spomienkach na kraljinu zelene

V stredu 18. marca sme sa v klube stretli

MDŽ

Nedeľa 8. marca patrila ženám

Jarná tvorivá dielňa

K tradičným jarným prázdninovým aktivitám

Detský karneval

V období fašiangov pripravil obecný úrad pre deti

Vianočné a koncoročné turnaje

Záver roka patril športu

Mikulášska tržnica

5. decembra ako každý rok k nám zavítal Mikuláš

Tradičné stretnutie dôchodcov

Stredli sa dôchodci z obce

620. výročie Kochanoviec

Ten krásny kútik dedinky rodnej...

Uvítanie detí

Privítali sme majmladších občiankov

Letné prázdninové aktivity

Prázdniny tento rok ubehli akosi rýchlejšie.

Rozlúčka s predškolákmi

V stredu 18. júna sme sa lúčili s 5 predškolákmi

MDD

8. júna sme oslavovali Deň detí

Deň matiek

Tento rok sme pre epidémiu kiahní v MŠ presunuli oslavu Dňa matiek

Turistický pochod na Ždánovú

Tento rok sa turistika vydarila

 

Veľkonočný futbalový zápas

Za príjemného počasia

Správne kompostovanie

Kompostovanie - cesta k zdravej pôde

Jarné prázdninové aktivity

Ako každý rok aj tento sme nadviazali na tradičné jarné prázdninové aktivity.

Vianočné a koncoročné turnaje

Koniec roka v našej obci patrí už tradične športu

Kurz zdobenia medovníkov

V predvianočnom čase sme sa stretli pri zdobení medovníkov a výrobe ozdôb zo slamy

Mikulášska besiedka

5. decembra zavítal do našej obce Mikuláš

Tradičné stretnutie dôchodcov

23. októbra 2013 patrila sála kultúrneho domu dôchodcom z obce.

Nedeľné popoludnie pri hudbe

25.8. obecný úrad pozýval občanov do dvora KD

Letné prázdninové aktivity

Tohtoročné prázdniny sú mimoriadne teplé a slnečné.

Nohejbalový turnaj

14. ročník nohejbalového turnaja o pohár starostu obce

MDD

Oslava Dňa detí sa uskutočnila 8. júna.

Deň matiek

Nedeľa 12. mája bola oslavou sviatku Matiek.

Liečivé rastliny pre naše zdravie

Na každú chobobu rastie v prírode rastlinka.

MDŽ kurz varenia

Obecný úrad aj v tomto roku pripravil 10. marca pre ženy z obce k sviatku MDŽ kurz varenia.

Jarné prázdninové aktivity

Jarné prázdniny v našej obci začínajú už tradične Detským karnevalom.

Športový záver roka

Záver tohto raka patril opäť športu

Dekorácie z papiera

Na začiatkku adventného obdobia sme sa stretli na kurze Dekorácie z papiera

Tradičné stretnutie dôchodcov

Dňa 24. októbra 2012 sme všetkých dôchodcov obce pozvali na "Tradičné stretnutie dôchodcov".

Oslavy obce

V dňoch 29. - 30. septembra sa občania mohli zúčastniť viacerých kultúrno - športových aktivít.

Prechádzka do prírody

Za krásneho slnečného počasia sa v nedeľu 9. septembra

Letné tvorivé dielne

K veľkému počtu prázdninových aktivít sme pridali aj naše - obecné.

MDD

Deň detí v parku Domova sociálnych služieb

Nohejbalový turnaj

Prípravu 13. ročníka Nohejbalového turnaja o pohár starostu Obce Adamovské Kochanovce

Pochod na Ždánovú

8. máj - Deň ukončenia II. svetovej vojny si už tradične v našej obci pripomíname turistickým pochodom na Ždánovú.

Deň matiek

Vždy, keď máj preberie svoju moc a všetko sa rozvinie dokrásneho plného kvetu - oslavujeme Deň matiek.

Marec - mesiac knihy

 K mesiacu marcu patria prvé teplejšie slnečné lúče, prvé jarné kvietky a tiež knihy.

MDŽ - Kurz varenia

V tomto roku sme sviatok žien v našej obci oslavovali o niečo neskôr - 16. marca.

Prázdninové akcie

 Tento rok patril náš kraj k posledným prázdninujúcim.

Vianoce včera a dnes

 V predvianočnom čase usporiadal obecný úrad výstavku "Vianoce včera a dnes" s pásmom kolied nášho detského folklórneho súboru i s ženskou speváckou skupinou.

 

 

Mikulášska nádieľka

  Medzi deti prišiel aj tento rok Mikuláš s košom plným sladkostí.

 

 

 

Vítanie detí do života

 Vestibul kultúrneho domu patril 9. novembra 2011 šiestim najmladším občanom našej obce,

 

 

Stretnutie dôchodcov

 Dňa 26. októbra 2011 pripravili obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach pre všetkých dôchodcov obce „Tradičné stretnutie dôchodcov".

 

 

Hodový futbalový zápas

 Hodový futbal "STARÍ - MLADÍ"  2 : 3

 

 

 

Výstava záhradkárov a chovateľov

 Za krásneho jesenného počasia 24. a 25. septembra 2011 Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami obce Adamovské Kochanovce, uskutočnili výstavu

 

 

Prázdninové aktivity

 Aj tohtoročné prázdniny sa mohli deti z obce i tie prázdninujúce v našej obci zabaviť pri prázdninových aktivitách, ktoré pre ne pripravil obecný úrad.

 

 

Nedeľné popoludnie pri hudbe

 Rozlúčka s letom na tradičnom nedeľnom popoludní pri hudbe

 

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

 Dňa 22. júna sme sa za krásneho slnečného popoludnia rozlúčili s predškolákmi z Lienkova.

 

 

Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce

 Tradičný nohejbalový turnaj „O pohár starostu obce" už 12. ročník, sa tento rok konal 18. júna na novom štadióne

 

 

Deň detí

 S deťmi nielen z obce sme oslávili sviatok Dňa detí 4. júla v areáli Detského domova.

 

 

Deň matiek

 Bohatý kultúrny program bol pripravený pri príležitosti Dňa matiek pre naše mamy druhú májovú nedeľu v kultúrnom dome

 

 

Veľkonočný futbalový zápas

 V prekrásnom veľkonočnom období sa tradične za netradične teplého počasia v Centre športových aktivít stretli...

 

 

Kurz aranžovania bytových doplnkov s jarnou tematikou

 Počasie už hlásalo jar v plnom prúde a aby sme si rozžiarili aj naše domácnosti pred blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami,

 

 

Marec - mesiac knihy v obecnej knižnici

 Mesiac marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy.

 

 

 

MDŽ - Kurz varenia

 Oslava sviatku Medzinárodného dňa žien v našej obci je už tradične spojená s varením. Tento rok sme sa stretli v sále kultúrneho domu...

 

 

Fašángové hlásení

 Scem sa túto cestú šeckým ľudom v dedine poďakuvať ( v Bierovcách a v Adamovcách)...

 

 

Jarné prázdninové aktivity a detský karneval

 Tretí februárový týždeň bol pre deti z obce prázdninový. Voľný čas si mohli skrátiť prázdninovými aktivitami, ktoré pre ne pripravil obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou.

 

 

Koncoročný zápas v minifutbale

 V predposledný deň starého roka sa v Centre športových aktivít v mrazivom počasí uskutočnil koncoročný zápas v minifutbale.

 

 

Vianočné turnaje

 V nedeľu, na druhý sviatok vianočný, sa v kultúrnom dome stretli priaznivci stolného tenisu a hráči dámy

 

 

Mikulášska nádieľka

 V nedeľu 5. decembra zavítal aj do našej obce Mikuláš. V sále kultúrneho domu mal už pripravené veľké kreslo

 

 

Stretnutie dôchodcov 2010

 Dňa 19. novembra 2010 pripravili obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach pre všetkých dôchodcov obce „Tradičné stretnutie dôchodcov".

 

 

Oslavy 50. výročia zlúčenia obcí a otvorenie Centra športových aktivít

 Slávnostný program venovaný občanom Adamovských Kochanoviec pod názvom „Pozdrav našej obci" sa začal o 1300 hod. v priestoroch Centra športových aktivít

 

 

Uvítanie detí do života

 Vo vestibule kultúrneho domu sme 22. septembra privítali 6 najmladších obyvateľov obce.

 

 

Letné prázdninové aktivity

 Obecný úrad pripravil počas letných prázdnin niekoľko podujatí pre deti

 

 

Rozlúčka s materskou školou

 Každoročne ku koncu školského roka pripravuje obecný úrad v spolupráci so ZPOZ v Adamovských Kochanovciach, rozlúčkovú slávnosť pre budúcich prváčikov.

 

 

Nohejbalový turnaj

 Napriek tomu, že sobotňajšie ráno bolo upršané, neodradilo priaznivcov nohejbalu a pozvané družstvá

 

 

Náučno-turistický zraz JDS okresu Trenčín

 Náučno-turistický zraz Jednoty dôchodcov okresu Trenčín /JDS/, v poradí už IX., usporiadali 9. júna 2010 v Adamovských Kochanovciach

 

 

Oslavy Dňa detí

 Nedeľné popoludnie 30. mája 2010 patrilo v našej obci deťom. Obecný úrad a kultúrna komisia pripravili pre všetky deti z obce „Deň detí",

 

 

Oslavy Dňa matiek 2010

 Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to „Deň matiek". V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky.

 

 

Kurz šikovných rúk

 Dňa 21. apríla obecný úrad pripravil pre záujemcov ručných prác kurz háčkovania - obrusov, misiek , košíkov a drobných ozdôbok.

 

 

Veľkonočný futbalový zápas "Starí - Mladí"

Na našom už dosluhujúcom štadióne sv. Jakuba sa na veľkonočné sobotné popoludnie opäť odohralo tradičné veľké derby "el clasico" STARÍ - MLADÍ

 

 

Oslavy MDŽ

 Tradíciu oslavy sviatku žien, ktorá je v obci spojená s kurzom varenia, sme tento rok poňali v duchu „Ženy - ženám".

 

 

Mesiac marec a knihy patria k sebe

 1. marca sa stretli v obecnej knižnici milovníci kníh pri vyhodnotení Najlepších čitateľov obecnej knižnice za rok 2009.

 

 

Prázdniny plné zábavy

 Obecný úrad v Adamovských Kochanovciach pripravil pre deti z obce bohatý prázdninový týždeň

 

 

Výročná schôdza ZO ÚŽS

 V piatkový podvečer 19. februára 2010, sa uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie Únie žien Slovenska.

 

 

Fašiangový sprievod

 Vám, kerí ste v Kochanovcách nezaplatili dane a  mali podĺžnosti voči nášmu úradu, ale otvorili dvere nášmu kontingentárovi a jeho fašánkovému sprievodu, a vyplatili šecko tak jak treba

 

 

Výročná schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Adamovských Kochanovciach na členskej schôdzi v piatok 5. februára 2010 hodnotila svoju činnosť za rok 2009.

 

 

Spoločenský ples 2010

 Už tradične je prvým kultúrnym podujatím v našej obci „Spoločenský ples", ktorý organizuje Obecný úrad a Slovenský zväz chovateľov Adamovské Kochanovce.

 

 

Vianočné turnaje

 V posledných decembrových dňoch sa v kultúrnom dome súťažilo v stolnom tenise a v stolovej hre "Dáma".

 

 

Súbor VRETIENKO reprezentoval

 Po úspešnom minuloročnom reprezentovaní našej obce, DFS VRETIENKO opäť v Bratislave.

 

 

Ekumenická spomienka k Pamiatke zosnulých

 V nedeľnom sychravom, "dušičkovom" popoludní, prichádzali do Domu smútku v Adamovských Kochanovciach

 

 

Tradičné stretnutie dôchodcov

 Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, dňa 23.10.2009 pripravil obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach už tradičné „Slávnostné stretnutie dôchodcov".

 

 

Uvítanie detí do života

 Dňa 21. októbra sme vo vestibule kultúrneho domu privítali 6 najmladších občiankov našej obce.

 

 

Aranžovanie vencov k Pamiatke zosnulých

 Dňa 8. októbra pripravil obecný úrad pre záujemcov mini kurz aranžovania vencov k Pamiatke zosnulých

 

 

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov...

 V dňoch 26. a 27. septembra 2009 obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami pripravili výstavu ovocia, zeleniny a kvetov...a súčasne chovatelia pripravili Výstavu králikov, hydiny, holubov a propagačnú výstavu exotického vtáctva"

Turistický pochod na Kurinov vrch

 Vydareným podujatím na sklonku leta bol turistický pochod do chránenej krajinnej oblasti „Kurinov vrch"

 

 

Prázdninové tvorivé dielne

 Tak ako každý rok počas letných prázdnin, obecný úrad pripravil i tento rok „prázdninové tvorivé dielne".

 

 

Posedenie pri hudbe spojené s grilovaním

 K letu určite patria aj grilovačky. A preto po úspešnej minuloročnej grilovačke obecný úrad , Únia žien a Jednota dôchodcov v Adamovských Kochanovciach

 

 

1O. ročník nohejbalového turnaja o Pohár starostu obce.

 Na druhý pokus, ale predsa odštartoval jubilejný 10. ročník nohejbalového turnaja, v ktorom jednotlivé mužstvá zvádzali tvrdé zápolenia o Pohár starostu našej obce.

 

 

Rozlúčka deviatakov so základnou školou

 Dňa 26. 6. 2009 sa zástupca starostu obce Ing. Michal Križan zúčastnil slávnostnej rozlúčky so žiakmi 9. ročníka ZŠ Melčice - Lieskové,

 

 

Rozlúčka s materskou školou

 Každoročne ku koncu školského roka pripravuje obecný úrad v spolupráci so ZPOZ v Adamovských Kochanovciach rozlúčkovú slávnosť pre budúcich prváčikov.

 

 

Medzinárodný deň detí

 Tento rok obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravil pre deti z obce k Medzinárodnému dňu detí „ Detskú diskotéku",

 

 

Deň matiek

 Druhá májová nedeľa patrí už tradične našim mamám. Sála kultúrneho domu sa zaplnila do posledného miestečka, nielen mamami a starými mamami,

 

 

Turistický pochod na Ždánovú

 Stalo sa už tradíciou, že voľný pracovný deň 8. mája organizuje obecný úrad turistický pochod na Ždánovú. I keď sme sa obávali,

 

 

Prehliadka detských folklórnych súborov v Tr. Turnej

 Deti z Vretienka sa dňa 19. 4.2009 zúčastnili regionálnej prehliadky detských folklórnych súborov

 

 

Veľkonočný futbalový zápas

 Meranie futbalových síl a schopností, na už dosluhujúcom štadióne sv. Jakuba v podaní starých a mladých futbalistov

 

 

Beseda so spisovateľkou a vyhodnotenie najlepších čitateľov obecnej knižnice v roku 2008

 Obecný úrad, obecná knižnica a ÚŽS v našej obci zorganizovali dňa 25.3.2009 pre čitateľov obecnej knižnice a milovníkov literatúry besedu

 

 

Uvítanie detí do života 2009

 V kultúrnom dome sa 18. marca poobede konala milá slávnosť. Zbor pre občianske záležitosti pri obecnom úrade uvítal do života

 

 

Kurz varenia s oslavou MDŽ

 " Príjemné nedeľné popoludnie Vám všetkým ženám, dievčatám, matkám, starým matkám. Opäť sme sa tu po roku stretli...

 

 

Prázdninové aktivity

  V čase jarných prázdnin pripravil obecný úrad pre deti ponuku aktívneho využitia voľného času

 

 

Detský karneval

 Detský karneval, ktorý organizuje obecný úrad, je už tradičným podujatím v našej obci. Tento rok sa konal

 

 

Divadelné predstavenie "UZOL"

 Nedeľné popoludnie 15.2.2009 si mohli občania našej obce spríjemniť na divadelnom predstavení ochotníkov z Omšenia.

 

 

Spoločenský ples 2009

 Po necelom roku Slovenský zväz chovateľov Adamovské Kochanovce a Obecný úrad Adamovské Kochanovce usporiadali 17.1.2009 už tradičný „Spoločenský ples".

 

 

Vianočné turnaje

 K vianočnému času v našej obci patria už tradičné turnaje v stolnom tenise a v hre - na šachovnici Dáma.

 

 

Stretnutie s Mikulášom

 Po roku opäť prišiel deň, na ktorý sa tešia hlavne tí najmenší, ale mikulášska nádielka vo vyleštených topánkach poteší aj starších.

 

 

Kurz aranžovania vianočných ozdôb

vianočné aranžmáOcÚ a ÚŽS v Adamovských Kochanovciach pripravili dňa 29.11. vo vestibule kultúrneho domu, hlavne pre ženy, ktoré majú vzťah k ručným prácam

 

 

Stretnutie dôchodcov

dôchodciDňa 7.11.2008 pripravili OcÚ a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach pre všetkých dôchodcov obce „ Slávnostné stretnutie dôchodcov".

 

 

Návšteva SND

divadloDňa 24.10.2008 uskutočnil Obecný úrad v Adamovských Kochanovciach zájazd do Bratislavy do novej budovy Slovenského národného divadla

 

 

Výstava "Naše hobby"

Naše hobbyOcÚ v spolupráci s kultúrnou komisiou a spoločenské organizácie obce Adamovské Kochanovce pripravili pre občanov

 

 

Druhá prázdninová tvorivá dielňa

tvorivá dielňaAko rozlúčku s prázdninami, pripravil obecný úrad na 27. augusta pre deti Druhú „Prázdninovú tvorivú dielňu".

 

 

Posedenie pri dychovke

KykulankaStalo sa už tradíciou, že na sklonku leta obecný úrad pripravuje pre občanov obce „ Posedenie pri dychovke".

 

 

Prázdninová tvorivá dielňa

tvorivá dielňaPrázdniny sa prehupli do druhej polovice a hoci vonku jasno svietilo slniečko predsa trinásť detí z našej obce si prišlo skrátiť svoj voľný čas

 

 

Kurz grilovania

p.CapákVydareným letným podujatím organizovaným OcÚ a ZO ÚŽS  bol 25.7.2008 kurz grilovania.

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

predškoláci V slnečné popoludnie 27.6.2008 na prahu leta a prázdnin sme na pôde obecného úradu privítali najstarších škôlkarov

 

 

9. ročník nohejbalového turnaja o Pohár starostu obce

nohejbalNohejbalový turnaj s poradovým číslom 9 sa v našej obci uskutočnil 21. júna v sobotu, v areáli detského domova.

 

 

Deň detí

DDPo roku sa opäť všetky deti dočkali oslavy svojho dňa - Dňa detí. Obecný úrad spoločne s kultúrnou komisiou pripravili pre deti popoludnie plné hier 

 

 

Vítali sme najmladších občiankov

vítanie detíV slnečné piatkové popoludnie 16. mája, sme s úprimným potešením čo najsrdečnejšie na pôde obecného úradu vo sviatočne vyzdobenom

 

 

Oslava Dňa matiek

Deň matiek

     Po roku sme sa opäť stretli na tradičnej slávnosti druhej májovej nedele, zaželať zostaveným programom „Mnoga leta" všetkým mamám, babičkám

 

  

Ždánová 2008

ŽdánováMájové aktivity kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve odštartoval po dvoch rokoch turistický pochod na Ždánovú.

 

 

Sladká tvorivá dielňa

DobrotkyV priestrannej kuchyni KD sa v nedeľné predpoludnie zišlo jedenásť dievčatiek a jeden chlapec, tvoriť sladké dobroty

 

 

Veľkonočný futbalový zápas STARí-MLADÍ

futbalPo hodovom zápolení z minulého roka, kde mladíci vyučovali svojho súpera a uštedrili mu poriadny výprask,

 

 

Kurz varenia trochu inak

jedloUž druhý rok bol marcový kurz varenia poňatý trochu netradične, ale ženy túto zmenu prijali veľmi vďačne.

 

 

Detský karneval

karnevalS jarnými prázdninami sa deti v našej obci mohli rozlúčiť na veselom karnevale v sobotu 23. februára, ktorý pre ne v rámci prázdninových aktivít,

 

 

Tvorivá dielňa

tvorivá dielňaŠtvrtkové daždivé popoludnie polročných prázdnin, využili Pavlínka Capáková, Kristínka Hlavicová, Natálka Regnerová a sestry Deniska a Lívia Matejíkové,

 

 

Fašiangový sprievod

fasiangTakto nás pozývali na 3. februára do fašiangového sprievodu deti z VRETIENKA: Z poverenia detí z VRETIENKA mám Vám šeckým dať znať,

 

 

Seniori bilancovali uplynulý rok

p.PavlíkováDnes popoludní, 31. januára 2008, sa v kultúrnom dome stretli naši seniori na výročnej schôdzi základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska

 

 

Spoločenský ples 2008

plesPo dvojročnej prestávke sa podarilo nadviazať na tradíciu spoločenských plesov v našej obci. V tomto roku opäť jeho organizáciu prevzala ZO SZCH a obecný úrad.

 

 

Vianočné turnaje

tenisAko už býva tradíciou, počas sviatkov sa v našej obci konali rôzne vianočné turnajové podujatia.

 

 

Vinšujeme Vám

vinUž po druhý rok nás náš Detský folklórny súbor Vretienko pod vedením pani Katky Kuchtovej potešil zvykoslovným pásmom a odkryl nám čaro dávnych vianočných tradícií.

 

 

Beseda s lekárom

besedaPlápolajúce sviečky na stoloch, vianočné aranžmá a chutné zákusky napečené pani Šebánovou, privítali ženy, ktoré si i v predvianočnom zhone našli priestor...

 

 

Mikulášska nádieľka

MikulasMikuláš prišiel do našej obce presne v deň svojich menín  -  6. decembra.  Najskôr na krásnom koči ťahanom koníkmi spolu s čertom a anjelom ...

 

 

Stretnutie dôchodcov a jubilantov

dochodciHoci s oneskorením, ale o to s väčšou láskou, sme aj toho roku pripravili stretnutie, ktoré je prejavom  úcty k tým, ktorým čas svojvoľne sfarbil vlasy...

 

 

Ekumenická spomienka

ekumenaDo lístia novembra spomienka zas padá. Má krásnu vôňu tento čas...A človek človeka - život život hľadá. Smrť niečo končí - stretneme sa zas?

 

 

Uvítanie detí do života

uvitanie detiDieťatko sa narodilo, otvorilo modré očká, usmialo sa na svet milo. Vitaj nám a nech ti rastie každým dníčkom ľudské šťastie.

 

 

VRETIENKO v Trenč.Tepliciach

VretienkoDňa 29. septembra 2007, v sobotu dopoludnia, vystúpil náš detský folklórny súbor Vretienko na  jarmoku v Trenčianskych Tepliciach. 

 

 

Hodový futbalový zápas

hodovy zapasHodové stretnutie v sobotu 29. septembra, sa skončilo naozaj hodovo. Z chuti si zastrieľali hlavne tí mladší, ktorí uštedrili svojmu... 

 

 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

vystavaPo štyroch rokoch sa Kultúrny dom v dňoch 22. - 23. septembra 2007 opäť zaplnil úrodou zo záhrad, polí a lúk našich občanov.

 

 

Letné tvorivé dielne

tvorivá dielňaLeto bolo v plnom prúde a prázdniny vo svojej polovici, keď sme s hŕstkou šikovných dievčatiek v piatkové predpoludnie...

 

 

Posedenie pri dychovke

V nedeľu 12. júla, obecný úrad pripravil letné posedenie spoluobčanov pri dychovke. Pri parčíku na priestranstve pred obecným úradom boli prichystané stoly a lavice pre hostí

Vydarená akcia seniorov

senioriMiestna Jednota dôchodcov Slovenska zorganizovala 18. júla pre svojich členov síce tradičné letné posedenie ale na netradičnom mieste.

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

prvaciKde bolo, tam bolo, bola raz jedna malá dedinka a uprostred tej malej dedinky stála pekná materská škola, plná ešte krajších, veselých a šikovných detičiek.

 

 

Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce

nohejbal16. jún odštartoval sériu nohejbalových turnajov po okolitých obciach. Prvá štafeta patrila turnaju práve v našej obci. Bol to už v poradí 8. ročník, čo ho radí...

 

 

Prehliadka cirkevných spevokolov

zborÚlohu usporiadateľa stretnutia spevokolov, ktoré sa uskutočnilo 10.júna 2007, prijal tento rok Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania...

 

 

Oslava Dňa detí

N MDDTohoročná oslava sa niesla v duchu  ,,Deti - deťom"  alebo ,,Z rozprávky do rozprávky", keďže oslávenci mohli navštíviť v areáli detského domova...

 

 

Deň matiek

den matiekDruhú májovú nedeľu pripravila kultúrna komisia v kultúrnom dome pestrý program, ktorým bol vzdaný hold a úcta našim mamám.

 

 

Ženatí - slobodní (starí-mladí) 3 : 2

futbalVeľkonočné meranie síl tradičných súperov dopadlo lepšie pre "OLDIES". Po predchádzajúcich neúspešných výsledkoch tentoraz zabrali naplno.

 

 

Posedenie s recitátormi obce

V marci sa uskutočnilo v klube kultúrneho domu posedenie s recitátormi našej obce, ktorí nás reprezentovali na rôznych okresných, krajských i celoslovenských súťažiach.

Kurz varenia

receptKeď sme pred šiestimi rokmi organizovali kurz varenia, nestihli sme plánovaný februárový termín a najbližší možný padol na dátum...

 

 

Detský karneval

Keďže sa tento rok v našej obci basa nepochovávala (našla si miesto posledného odpočinku v susedných Melčiciach-Lieskovom