Preskočiť na obsah

Marec - mesiac knihy

  K mesiacu marcu patria prvé teplejšie slnečné lúče, prvé jarné kvietky a tiež knihy.

Do obecnej knižnice pribudlo 28 nových kníh.

20. marca navštívili knižnicu deti z materskej školy Adamovské Kochanovce. Tie, čo už sú členmi knižnice si prezreli nové knihy a tie čo v knižnici ešte neboli si ju so záujmom prezerali, pretože naša malá knižnica je zameraná hlavne pre deti.

21. marca sme v klube KD privítali spisovateľky Podjavorinského kraja Máriu Pomajbovú a Ing. Jozefínu Hrkotovú Hladkú  na besede. Na úvod vedúca obecnej knižnice vyhodnotila najlepšie čitateľky knižnice za rok 2011.

Z radov čitateľov do 15 rokov boli vyhodnotené:

1. miesto     Natália Regnerová

2. miesto     Katarína Kuchtová

3. miesto     Lívia Matejíková.

Z radov čitateľov nad 15 rokov bola vyhodnotená ako najlepšia čitateľka Zuzana Blahová. Ocenené čitateľky obdržali pekné knihy s venovaním a prianím aby ich čítanie stále zaujímalo a obohacovalo.

Nasledovalo predstavenie sa pozvaných spisovateliek, ktoré porozprávali ako sa k písaniu dostali a predstavili sa literárno - poetickým pásmom zo svojej tvorby. Mária Pomajbová pracovala v manželskej poradni a vo svojej tvorbe opisuje hlavne ženy a ich životné osudy, ktoré sú spracované  v štyroch knižkách. Ing. Jozefína Hrkotová Hladká sa celý život venuje poézii a zúčastňovala sa mnohých podujatí v prednese poézie. V súčasnosti už svoje myšlienky a pocity vkladá do veršov a je autorkou viacerých knižočiek poézie. Prítomní viackrát ocenili prednes spisovateliek potleskom. Všetci sa zhodli, že ich vystúpenie bolo veľmi pútavé a spoločne sme strávili príjemné obohacujúce popoludnie.

 

                                                                                                                        A. Gagová  

Fotogaléria