Preskočiť na obsah

Marec mesiac knihy

História Mesiaca knihy sa začala písať pred 60 rokmi. Aj keď v porevolučnom období nastali viaceré zmeny, ešte stále tento mesiac spájame s knihou. S nástupom vizuálnych a elektronických médií prišla síce tlačená kniha o svoje výsadné postavenie, a Mesiac knihy sa premenoval na Mesiac knihy a internetu.
Stalo sa tradíciou, že v tomto mesiaci našu knižnicu navštívia deti z MŠ Adamovské Kochanovce. Prezrú si nové knihy a porozprávame sa ako sa dá do knižnice prihlásiť a aké knihy sa im páčia.
V pondelok 30. marca sa stretli v knižnici najlepšie čitateľky, ktoré boli ocenené peknými knihami. Najlepšou čitateľkou Obecnej knižnice za rok 2014 je Klaudia Arco, s počtom vypožičaných kníh 87. Druhá najlepšia čitateľka je Katarína Dovinová, ktorá si v priebehu roka vypožičala 80 kníh a treťou v poradí je nová čitateľka knižnice Nikola Janíková so 49 požičanými knihami. Ešte stále si čas na knihu nájdu aj dospelí čitatelia. V roku 2014 si najviac kníh vypožičali zhodne dve čitateľky Oľga Ďurigová a Zuzana Blahová a to v počte 57.
Prajeme im, aby ich čítanie stále bavilo a kniha zostala ich verným priateľom.
A. Gagová

Fotogaléria