Preskočiť na obsah

Marec - mesiac knihy v obecnej knižnici

          Mesiac marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. I keď tento  prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, má literatúra v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Svoje nezastupiteľné miesto majú aj knižnice.

         Obecnú knižnicu Adamovské Kochanovce už 7. marca navštívili deti z miestnej materskej školy, oboznámili sa s činnosťou knižnice, popozerali si nové knihy, niečo sme si o knihách porozprávali a tie, ktoré majú záujem môžu sa prísť zapísať do knižnice so svojimi rodičmi každý pondelok od 15 00 hod. do 17 00 hod. a stať sa novými čitateľmi.

 

 14. marca sme v knižnici vyhodnotili najlepších čitateľov za rok 2010.

Z radov čitateľov do 15 rokov boli vyhodnotené:

1. miesto  Katka Kuchtová

2. miesto  Lívia Matejíková

3. miesto  Miriam Zongorová

Z radov čitateľov nad 15 rokov bola vyhodnotená najlepšia čitateľka Zuzana Blahová.

Všetky obdržali krásne nové knihy s venovaním. Sprievodnou akciou bola malá besiedka o prečítaných knihách a odmenené čitateľky nám aj zarecitovali.

      Na záver mesiaca v stredu 30. marca navštívili knižnicu deti zo ZŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové, ktoré pracujú v čitateľskom krúžku, aj so svojou učiteľkou Mgr. Ľubicou Juríčkovou. Zaujímali sa o systém fungovania knižnice a zaujali ich aj nové knihy, ktoré ešte nečítali.

 

 

A. Gagová

 

Fotogaléria

1. Návšteva detí z miestnej materskej školy

2. Vyhodnotenie najlepších čitateľov

3. Návšteva detí zo ZŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové