Preskočiť na obsah

MDD

Oslava dňa detí      
Park Domova sociálnych služieb patril v nedeľu 3. júna deťom a spoločne sme oslávili ich sviatok MDD. Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravil pre deti „Cestu rozprávkovým parkom“. Na 11 rozprávkových stanovištiach ich vítali rozprávkové bytosti - Pipi dlhá pančucha mala pripravenú veľkú kvetinkovú topánku, kde deti navliekali šnúrku, v kráľovstve  Soľ nad zlato prenášali v ústach lyžičku so soľou, krásnej morskej panne lovili rybičky z veľkej mušle, pri Snehulienke zhadzovali 7 kolkov s čiapočkami, Šeherezáda si od detí vypočula rozprávku alebo básničku, Nastenke zaspievali pesničku, najviac sa zdržali pri babke Perinbabke, ktorej maľovali alebo vystrihovali snehové vločky z papiera, za čo od nej dostali sladkú snehovú pusinku. Sladkú odmenu dostali  na každom z 11 stanovíšť a po absolvovaní všetkých stanovíšť získali diplom, džúsik a nanuk na osvieženie. Pochutili si aj na špekáčikoch, ktoré si sami - menšie s pomocou rodičov - opiekli.  Veľká vďaka patrí Janke Vidovej, bez ktorej by sa táto vydarená akcia neuskutočnila. Za pomoc ďakujeme všetkým dievčatám a chlapcom na stanovištiach – Natálii Regnerovej, Kristíne Hlavicovej Dominike Letkovej, Simonke Letkovej, Simonke a Karinke Kováčovej, Paulíne Capákvej, Veronike Láslopovej, Marekovi Birasovi, Lívii Matejíkovej, Robovi Hlavicovi, Paťovi Mikušovi, súrodencom Rajníkovým, Veronike Pizúrovej a Betke Tomkovej. Poďakovanie patrí aj Renátke Tomkovej, Karolovi Solaříkovi, manželom Šebánovým a členkám kultúrnej komisie. Ďakujeme sponzorom - pánovi Šlajsovi -predajňa Galaxy a Mirke Minarčíkovej - bar Pohoda. 
                                                                             Anna Gagová
Fotogaléria