Preskočiť na obsah

MDD

Za krásneho slnečného počasia sa v parku DD Lastovička v nedeľu 7. júna schádzali deti z obce a okolia, aby oslávili Deň detí. Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravili pre deti rôzne športové aktivity roztrúsené po celom areáli. Pri vstupe dostali sladkosti, džúsik na občerstvenie lístok do tomboly, kartičku - kde zberali body na jednotlivých stanovištiach, balónik a Tesco tučniaka.
Deti museli jednotlivé stanovištia hľadať a keď prešli všetkými 10, prišli si za Vierkou Šikudovou pre diplom o úspešnom absolvovaní. Po športových disciplínach dobre padli grilované špekáčiky, ktoré im pripravili tety Milka Križková a Jarka Šebáňová a chladená kofominerálka. V tento horúci deň osviežili deti aj ovocné nanuky . Na novom hasičskom aute prišli aj hasiči z Chocholnej. O novú hasičskú techniku prejavili záujem nielen deti ale aj dospelí. Celým areálom sa niesla hudba, ktorú mixoval ujo Solařík. Najdlhšie rady čakateľov boli pri Renátke Tomkovej, ktorá deti krásne maľovala. Záver tohto vydareného popoludnia patrí tombole a ako každý rok aj tento sa jej už deti nevedeli dočkať. Domov všetky odchádzali unavené a spokojné, pretože tombola sa ušla každému.
Ďakujeme za pomoc členom kultúrnej komisie, Katke Kuchtovej ml., sestrám Korenčíkovým, sestrám Letkovým, Kristíne Hlavicovej, Paulíne Capákovej, Natálii Regnerovej, Lívii Matejíkovej, Bety Tomkovej a Janke Rajníkovej za pomoc na stanovištiach, Karolovi Solaříkovi za hudobnú produkciu, Milke Križkovej a Jarke Šebánovej za obsluhu pri občerstvení, Vladimírovi Šlajsovi za lízatka pre deti, Janke Šedivej za Tesco tučniačikov a Švikruhovým za zapožičanie grilu.

Zvlášť ďakujeme riaditeľke Detského domova Lastovička za poskytnutie priestoru areálu DD.

A. Gagová

Fotogaléria