Preskočiť na obsah

MDD

Sviatok detí sme tento rok oslavovali v nedeľu 12. júna v parku Detského domova v Adamovských Kochanovciach. Počasie sa s nami trošku zahrávalo, ale nakoniec to ustálo a popoludní sa zišlo v parku okolo 80 detí z obce aj blízkeho okolia. Pri vstupe ich vítala predsedníčka kultúrnej komisie Zuzka Barišová a odovzdala im sladkosť s balónikom a lístky na kofolu, špekáčik, nanuk a tombolu. Celým areálom sa niesla hudba, ktorú mixoval ujo Solařík a deti sa za veselých tónov pesničiek rozbehli absolvovať jednotlivé stanovištia - skákanie vo vreci, chodúle, šípky, zhadzovanie kolkov, nosenie vajíčka na lyžičke cez prekážku, hádzanie kruhov na cieľ a lepiace loptičky. Po absolvovaní náročnejšej disciplíny boli deti odmenené sladkosťou. Samozrejme, že najdlhšia rada čakateľov bola pri skákacom hrade a maľovaní na tvár, kde Veronika Vidová vytvárala deťom na tváričkách rôzne farebné kreácie.
Prišli aj hasiči a hasičky DHZ Adamovské Kochanovce a deti si mohli vyskúšať triafanie prúdom vody na cieľ. Dievčatá z DD nám na terase zatancovali temperamentné tance a o 1630hod. sme privítali členov Kinologického záchranného zboru SR, záchranná brigáda Trenčín, ktorí prišli so svojimi psíkami, aby deťom predviedli ukážky záchranných akcii do ktorých zapojili aj prítomné deti.
Na oblohe sa začalo nebezpečne zmrákať, tak sme na záver tohto vydareného popoludnia vyhlásili losovanie tomboly, ktorej sa deti už nevedeli dočkať. Záver už prebehol veľmi rýchlom, pretože sa na nás spustila poriadna spŕška a všetci sme sa rozutekali skryť.
Všetkým deťom prajeme, aby prežili krásne leto bez úrazov a plné zážitkov.
Ďakujeme za pomoc: členkám kultúrnej komisie, pomocníkom na stanovištiach - Katke Kuchtovej ml., Veronike Láslopovej, Marekovi Birasovi, Katke Dovinovej, Monike a Paťke Korenčíkovým, Ľubke Križanovej, Veronike Vidovej, Mariánovi Benkovi, Jánovi Blahovi, Maťkovi a Kubkovi Solaříkovým, Milanovi a Majke Pavlíkovým, Karolovi Solaříkovi, Emílii Križkovej, Danke Križanovej, sponzorovi - mäsiarstvu Ilavský, majiteľovi baru Pohoda a vedeniu DD za poskytnutie areálu.

Anna Gagová

Fotogaléria