Preskočiť na obsah

Mesiac marec v Obecnej knižnici

Mesiac marec v Obecnej knižnici Adamovské Kochanovce

 

 

        Marcové aktivity v obecnej knižnici v tomto roku prerušila epidémia korona vírusu, ktorý spôsobil, že od 16. marca bola činnosť knižnice až do odvolania pozastavená.  Na začiatku mesiaca navštívili knižnicu deti z Materskej školy Lienkovo. Poprezerali si najnovšie knihy a porozprávali aké knihy majú doma a ktoré rozprávky majú najradšej. Jednu knihu rozprávok si aj požičali aby im z nej pani učiteľky pár rozprávok pred spaním prečítali.

Za rok 2019 sme tiež vyhodnotili najlepších čitateľov aj keď knihu a sladkú odmenu sme im odovzdali vzhľadom k danej situácii jednotlivo.

Najlepšie čitateľky Obecnej knižnice za rok 2019 boli:

 Maťka Janíková, s počtom vypožičaných kníh 42, Deniska Janíková s počtom prečítaných kníh 27 a mladé začiatočníčky Nikolka Pavlíková a Kristínka Šikudová, obidve s počtom vypožičaných kníh 25. Z dospelých čitateliek mala v roku 2019 najviac vypožičaných kníh pani Elena Šikudova – 57. Oceneným čitateľkám prajeme aby kniha zostala ich verným spoločníkom a v našej, aj keď malej knižnici si vždy našli zaujímavé knihy na čítanie.       


 

 

                                                                                                 A. Gagová