Preskočiť na obsah

Mikuláš, Mikulášska tržnica

Aj v tomto roku sme pokračovali v tradícii spojiť príchod Mikuláša s Mikulášskou tržnicou v sále kultúrneho domu. A tak sa sála 6. decembra o 16,30 hod. postupne zapĺňala deťmi, ale aj dospelými, ktorí si prišli popozerať a niečo aj pokúpiť k blížiacim vianočným sviatkom. Na úvod nás potrápila technika a kultúrny program DSS Adamovské Kochanovce sme odložili na záver tohto Mikulášskeho popoludnia. Deti za výdatnej pomoci starostu obce privolali Mikuláša, ktorý si niesol svoj kôš plný balíčkov. Sprevádzali ho aj pomocníci tichý bielučký anjel a čert, ktorý niektoré deti aj vyľakal. Kým sa Mikuláš usadil do svojho širokého kresla deti už stáli vzorne v rade, pripravené za sladkú odmenu zarecitovať alebo zaspievať. Niektoré deti ukázali svoj talent a všetci sme im za odmenu aj zatlieskali. Keď Mikuláš obdaroval všetky deti, hluk v sále sa stíšil a v krátkom kultúrnom programe sa predstavili obyvatelia DSS Adamovské Kochanovce. A keďže sa vonku už zotmelo, Mikuláš si išiel splniť svoju poslednú povinnosť - rozsvietiť stromček pred obecným úradom.
Počas celého programu sa deti aj dospelí mohli občerstviť punčom a varenou čokoládou. Mikulášska tržnica aj tento rok ponúkala široký sortiment výrobkov - stromčeky šťastia, syrové výrobky, med, výrobky z vosku, kože a keramiky, vianočné oblátky aj trubičky, krásne vianočné aranžmány a veľa drobnôstok vyrobených deťmi z materskej školy, detského domova a DS a mnoho ďalších ručne vyrábaných darčekov.
A. Gagová

Fotogaléria