Preskočiť na obsah

Mikulášska nádieľka

      Mikuláš prišiel do našej obce presne v deň svojich menín  -  6. decembra.  Najskôr na krásnom koči ťahanom koníkmi spolu s čertom a anjelom  prešli našimi uličkami. Pozdravili a rozdali cukríky tým, ktorí ich neprišli privítať pred obecný úrad - pod rozsvietenú striebornú jedličku. Práve pod ňou všetkým dobrým deťom, od najmladších po najstaršie, odovzdal sladké balíčky. Deti Mikulášovi recitovali, spievali - zborovo aj jednotlivo. Anjel bol ako každý rok milučký, čert pre zmenu tiež.

Veľmi pekne ďakujeme manželom Pastierovičovým  za sponzorský príspevok, ktorý venovali na túto akciu.

 

J. Vidová  

 

deti a Mikuláš

Mikuláš

Fotogaléria