Preskočiť na obsah

Náučno-turistický zraz JDS okresu Trenčín

    Náučno-turistický zraz Jednoty dôchodcov okresu Trenčín /JDS/, v poradí už IX., usporiadali 9. júna 2010 v Adamovských Kochanovciach Základné organizácie Jednoty dôchodcov  č. 11 Melčice - Lieskové, č. 17 Chocholná-Velčice, č. 22 Melčice-Lieskové a č. 14 Adamovské Kochanovce.

   Podujatie slávnostne otvoril predseda Okresnej organizácie JDS pán Mgr. Mikuláš Medvec. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili p. Ing. Daniela Stráňaiová, prednostka Obvodného úradu v Trenčíne, starostovia usporiadateľských obcí pán Ing. Michal Križan, pán Ing. Miroslav Matiaš a pán Ing. Ľubomír Škriečka. Menovaní starostovia obcí významne prispeli k úspešnému priebehu celého zrazu. Po slávnostných príhovoroch hostí sme začali plniť program Zrazu.

    Zo všetkých 29 základných organizácií JDS sa uvedenej akcie zúčastnilo celkom 120 účastníkov. V rámci celodenného programu bola návšteva rím. kat. kostola Petra a Pavla v Adamovských Kochanovciach a ev.a.v. kostola v Adamovských Kochanovciach, pripomenuli sme si rodisko básnika a ev.av. farára Vladimíra Roya pri pamätnej tabuli. Po presune do susedných Melčíc-Lieskového bol podaný historický prehľad o rozvoji osídlenia a pamätihodnostiach v usporiadateľských obciach. Zvlášť bola venovaná pozornosť básnikovi Jánovi Čietkovi - Smrekovi, ktorého pamätník a pamätnú izbu si mali možnosť účastníci pozrieť. Sprievodkyňou po histórii celého okolia bola pani Dr. Mária Vašková.

   Po obede sme uskutočnili vychádzku do parku v časti obce Adamovce, kde sme si pozreli kaštieľ, v ktorom je Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti. O činnosti tohto zariadenia nás informoval riaditeľ pán Mgr. Ján Rídzik.  

   V rámci kultúrneho programu vystúpil detský folklórny súbor Vretienko z Adamovských Kochanovieca ženská spevácka skupina, Kolovrátok z Melčíc-Lieskového a Studienka z Chocholnej-Velčíc. Do tanca zahrala hudobná skupina z Chocholnej-Velčíc.

     Za vydarené podujatie a spokojnosť všetkých účastníkov patrí poďakovanie všetkým starostom  a členom výborov základných organizácií JDS z usporiadateľských obcí! 

 

Ing. Emília Kontrová

fotogaléria