Preskočiť na obsah

Oslavy Dňa detí

      Nedeľné popoludnie 30. mája 2010 patrilo v našej obci deťom. Obecný úrad a kultúrna komisia pripravili pre všetky deti z obce „Deň detí", plný zábavy, hier a súťaží. I napriek tomu, že počasie nedovoľovalo vyšantiť sa vonku, deti si prišli na svoje. Pri vstupe dostali sladkosti, lístok na zmrzlinu, tombolový lístok a kartičku, kde si zapisovali absolvovanie súťaží. Súťažilo sa na 6 stanovištiach: tunel, švihadlo, hod do koša, kolky a spev alebo recitácia. Kto absolvoval aspoň 4 stanovištia úspešne, obdržal diplom za šikovnosť.

V samostatnej časti mohli deti prejaviť svoje výtvarné umenie a bolo sa na čo pozerať.

      Najzaujímavejším prekvapením bol príchod hasičskej jednotky miestnych dobrovoľníkov a hasičov z Chocholnej - Velčíc. Predviedli deťom ukážku zásahu a deti si mohli aj samé vyskúšať ako pevne treba držať hadicu s vodou. Počas celého popoludnia sa o hudobnú produkciu staral pán Solařík. Veselé i keď upršané popoludnie sme ukončili losovaním tomboly - a tá sa ušla všetkým deťom. Tie, ktoré vyhladli zajedli si chutné grilované špekáčiky, ktoré im pripravila pani Jarmila Šebáňová.

Za vydarené popoludnie ďakujeme:

 - hasičom z Adamovských Kochanoviec
 - hasičom z Chocholnej - Velčíc
 - dievčatám a chlapcovi na jednotlivých stanoviskách
 - pánovi Karolovi Solaříkovi
 - pani Jarmile Šebáňovej
 a sponzorom: predajni Galaxy, pánovi Šlajsovi
                        baru Gastro Royal, pani Minarčíkovej   
                        pani Jarmile Šebáňovej

 

A. Gagová

 

>>Fotogaléria>>