Preskočiť na obsah

Oslavy Dňa matiek 2010

 Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to „Deň matiek". V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Mama nás sprevádza celý život. Stojí pri nás s teplom svojho láskavého srdca a milého slova. I keď tento sviatok nemá u nás dlhú históriu, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na svoju matku spomenul.

Nedeľné popoludnie 9. mája patrilo v našej obci oslave tohto krásneho sviatku. Sála kultúrneho domu sa zaplnila doslova do posledného miestečka. Slávnostný program otvorila úvodnou piesňou nová spevácka skupina žien z našej obce, ktorá pôsobí pri DFS Vretienko. Básňou pozdravila všetky matky Barborka Stachová.

 V mene obecného úradu a Zboru pre občianske záležitosti v Adamovských Kochanovciach privítala prítomných kultúrna pracovníčka obce Anna Gagová. V slávnostnom príhovore sa mamičkám a  starým mamám prihovorila zástupkyňa starostu obce Jana Vidová. Vyzdvihla hlavne poslanie matky,  jej dôležitú úlohu pri výchove detí a nezastupiteľné miesto v rodine.

Svojim  programom pozdravili mamy chovanci Domova sociálnych služieb. Svojim mamám a babkám k ich sviatku zablahoželali aj deti materskej školy pásmom „Mamičke". Po najmenších gratulantoch pozdravili matky folklórnym pásmom deti z Detského domova. DFS Vretienko vyjadril vďaku všetkým matkám šatkovým tancom, jurskými spevmi a sólovým spevom Natálky Regnerovej a Mirka Holbu.

 Milé mamy, mamičky, staré mamy, vážení hostia, končí sa dnešné stretnutie, ktoré bolo oslavou matky. Z úprimného srdca Vám želáme, aby pestrá kytica našich pozdravov bola trvalá a ostala Vám v pekných spomienkach na dnešný deň. Lúčime sa s Vami s prianím, aby ste boli zdravé, šťastné, aby ste naďalej vnášali teplo do svojich rodín, rozdávali lásku a milý úsmev - to boli záverečné slová kultúrnej pracovníčky Anny Gagovej.

 Záver oslavy spestrila zmesou piesní spevácka skupina žien. 

 

A. Gagová

 

Fotogaléria