Preskočiť na obsah

Oslavy obce

Oslavy obce

V dňoch 29. - 30. septembra 2012 pripravil obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pre občanov viacero kultúrno - športových aktivít.
Počas obidvoch dní bola v kultúrnom dome sprístupnená výstava „Moje hobby". Návštevníci si mohli prezrieť úspechy nášho Nohejbalového združenia, výtvarné práce detí MŠ Adamovské Kochanovce a ZŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové. Nechýbali krásne výšivky, háčkované obrusy, pletené a háčkované veci pre deti a bábiky, stromčeky šťastia a rôzne zaujímavosti. Návštevníkov najviac zaujali krásne aranžmány kvetov, venčekov a vianočných stromčekov z farebného papiera, bižutéria, postavičky z kvetináčov a tiež krásne veci ušité technológiou patchwork.
V pondelok si výstavu prezreli aj deti z MŠ Adamovské Kochanovce a žiaci ZŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové.
Do súťaže svetlonosov sa zapojili len Ninka Regnerová so svetlonosom Mikulášom a Šanko Pomšár priviezol obrovskú tekvicu - Strapáčika.
V sobotu o 1400 hod. sa na ihrisku Centra športových aktivít odohral tradičný „Hodový futbalový zápas starí - mladí", ktorý skončil víťazstvom starých 15:11.
Vo vestibule kultúrneho domu prebiehala výstava z tvorby nášho rodáka, výtvarníka - karikaturistu Vladimíra Pavlíka, člena Slovenského fondu výtvarných umení, ktorý sa venuje humoru od roku 1970. V roku 2007 vytvoril originálny slovenský rekord, keď za 60 minút nakreslil 54 vtipov.
S Vladimírom Pavlíkom, ktorý prezentuje svoju tvorbu po celom svete sme sa stretli v sobotu podvečer vo vestibule kultúrneho domu na besede, kde nám porozprával o svojich začiatkoch, svojich úspechoch a na požiadanie obecenstva nakreslil pár karikatúr.
V nedeľu 30. septembra sa o 1500 hod. v sále kultúrneho domu uskutočnila slávnosť pripomenutia 680. výročia prvej písomnej zmienky o časti našej obce Malé Bierovce.
„Sú miesta - naše rodiská, naša pupočná šnúra s týmto svetom.
Sú miesta - v ktorých sa každodenne prebúdzame do nových dní,
Sú miesta - v ktorých sa nám dostáva radosti i smútku.
Sú to miesta - v ktorých žijeme a ktoré sú našim domovom.
Jedným z takýchto miest je aj naša obec" - týmito slovami otvorila slávnosť kultúrna pracovníčka obce Anna Gagová. V slávnostnom príhovore sa starosta obce Ing. Michal Križan vrátil do histórie obce. Zo záverečných slov, ktoré patrili už súčasnosti vyberáme:
„Dnes v roku 2012 sa tu stretávame pri spomienke na predošlé roky. Od prvej písomnej zmienky už pretieklo Váhom obrovské množstvo vody a je ťažké dokázať, kde boli presné hranice najstaršej časti obce Malé Bierovce. Dôležité je to, že občania troch - kedysi samostatných obcí, dnes vedia medzi sebou dobre vychádzať a sú patrične hrdí, že môžu byť občanmi obce pod jedným názvom Adamovské Kochanovce. Pre jej zviditeľnenie je stále čo budovať a tvoriť. Na nás všetkých záleží, aby sa občanom tejto malej obce žilo lepšie a spokojnejšie v prekrásnom údolí Karpát. Tí skôr narodení hovorievali „dedina, to je jedna rodina", preto sa snažme všetci spoločným úsilím tieto slová naplniť."
Krátkym ľudovým pásmom pozdravili prítomných členovia súboru Vretienko a huslisti bratia Remencoví. Slovami básnika sa rodnému kraju prihovorili Veronika Láslopová a Katka Dovinová.
Jednou z foriem zachovania tradícií našich predkov je aj ochotnícke divadlo. Oslavy obce sme ukončili divadelným predstavením - Pani richtárka - v podaní ochotníckeho divadla z Bošáce.

Ďakujeme prispievateľom na výstavu Moje hobby: Lenke Cholvádovej, Ľudmile Švikruhovej, Mariane Čaňovej, Marte Capákovej, Márii Regnerovej, Paulíne Prošinovej, Evke Kadlečíkovej, Ľubke Križanovej, Danke Križanovej, Márii Horňákovej, Emílii Struhárovej, Dušanovi Šebeňovi, Eve Mikušaťovej, Milanovi Kusendovi, Jarmile Mikulovej, Janke Vidovej.
Poďakovanie patrí aj všetkým členom kultúrnej komisie a účinkujúcim.

Anna Gagová

Fotogaléria