Preskočiť na obsah

Posedenie s recitátormi obce

     V marci sa uskutočnilo v klube kultúrneho domu posedenie s recitátormi našej obce, ktorí nás reprezentovali na rôznych okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Klub sa zaplnil návštevníkmi a v príjemnej atmosfére sme strávili dve hodiny.

     Ženy recitátorky reprezentovala Janka Vidová, naša známa recitátorka. Za šírenie dobrého mena obce sa jej poďakovala kyticou kvetov, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien Slovenska, Ing. Šebanová. Janka už má i mladých nasledovníkov. Je to Ivanka Struhárová, Janko Deván, Katka Bančanská a najmladšia recitátorka Natálka Regnerová. 

     Každý recitátor nám predniesol svoju obľúbenú báseň alebo úryvok z prózy a povedal nám niečo o svojich recitačných začiatkoch a úspechoch. O pohostenie sa postarala pani Devánová, ktorá nás ponúkla svojím sušeným ovocím a bylinkovým čajom vlastnej výroby.

     Keďže marec je aj Mesiac knihy a pripomínal sa aj Medzinárodný deň knižníc, vedúca obecnej knižnice pani Marta Pavlíková odmenila knihami jej najaktívnejších čitateľov. Boli to Natália Regnerová, Martina Stachová a Michaela Vanková.