Preskočiť na obsah

Prázdninové akcie

  Tento rok patril náš kraj medzi posledné prázdninujúce. O čo viac sa deti na ne tešili o to viac pribúdalo chorých. V pondelok nastúpila do materskej školy len jedna tretina detí.

Prázdninový detský karneval, ktorý pre deti pripravil obecný úrad v nedeľu 4. marca 2012 poznačila chrípková epidémia. Mnohé deti, ktoré sa naň tešili a pripravovali skolila teplota. Tie čo prišli do sále kultúrneho domu privítala šaška Jaška so svojimi dvoma pomocníčkami a ujo Karel Solařík, ktorý pre ne mixoval pekné pesničky. Po promenáde masiek, prítomní vybrali 5 najkrajších a najzaujímavejších. Jednotlivé masky za sladkú odmenu šaške Jaške aj zaspievali alebo zarecitovali. A keď už boli dostatočne vyšantené, pristúpili sme k vyhláseniu výsledkov:

1. miesto - lienka Andrejko Kuchta a mušketier Šimonko Kuchta

2. miesto - Karkulka Natálka Vidová

3. miesto - lienka Ivanka Ondrejičková

4. miesto - lesná víla Simonka Ondrejičková a mechanik Nikolasko Švikruha

5. miesto - kukurica Ninka Regnerová a šašo Veronika Kuchtová

6. miesto - kovboj Branko Struhár, Hermiona Sabína Struhárová a indián Samko Fabián.

Každá maska si vybrala cenu, ktorá sa jej najviac páčila. Malá pozornosť sa ušla každej maske.

Ďakujeme za pomoc:

- šaškám Janke Vidovej, Natálii Regnerovej a Veronike Láslopovej

- Karolovi Solaříkovi za hudobnú produkciu

- Ľubke Križanovej za ceny do tomboly a pomoc pri organizovaní

- Viere Malíkovej za pomoc pri organizovaní.

V stredu 7. marca 2012 sme pripravili pre deti jarnú prázdninovú tvorivú dielňu. Účasť tiež poznačila chrípka. Dievčatá, ktoré prišli vyrobili pre svoje mamy a staré mamy pekné červené srdiečkové ihelničky, pretože 8. marca majú sviatok všetky ženy.

                                                                                                                     A. Gagová

Fotogaléria