Preskočiť na obsah

Prázdninové čítankovo

Za slnečného letného počasia členky ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci s Obecnou knižnicou v Adamovských Kochanovciach pozvali dňa 16. a 25. júla o 10,00 hod. všetky deti z obce aj tie prázdninujúce do obecnej knižnice. V knižnici bol príjemný chládok a tak sa deti pousádzali na koberec a započúvali sa do Slovenských ľudových rozprávok, ktoré im tety čítali. Teta Švikruhová, nezaprela svoje pedagogické vzdelanie, skúšala ich pozornosť a zapájala ich do deja. Hlavne starší škôlkari pohotovo reagovali a presvedčili nás, že pozorne počúvajú. Na záver hodinky s ľudovými rozprávkami dostali deti sladkú odmenu. Je len na škodu, že čítania sa zúčastnili len deti, ktoré boli v škôlke a vnučky tety Švikruhovej a Križanovej. Na druhom čítaní pribudli ešte stále čitateľky knižnice Maťka a Deniska Janíkové. Aby mali deti v škôlke zmenu, teta Švikruhová im prečítala jednu rozprávku pred poludňajším spaním.
A. Gagová

Fotogaléria