Preskočiť na obsah

Prázdninové čítankovo

Prázdninové čítankovo
pripravila ZO JDS v spolupráci s vedúcou obecnej knižnice na pondelok a stredu 22. a 24. júla. V obecnej knižnici sa zišli 4 babky a jeden dedko s deťmi z materskej školy, aby im prečítali rozprávky. Najskôr všetky deti privítala babka Kontrová, po nej privítala deti aj vedúca knižnice, hneď po nej si zobrala slovo babka Švikruhová a prečítala deťom básničku o Červenej čiapočke, ktorá sa trocha odlišovala od rozprávky. Babka Ševčíková prečítala deťom rozprávku o rozhovore dvoch zmrzlín. Po zmrzlinách prišla na radu rozprávka o drakovi Bombelovi z Beckovského hradu znovu v podaní babky Švikruhovej. Tá v sebe nezaprela bývalú učiteľku a aby vtiahla deti do deja, kládla rôzne otázky, ukázala im fotografiu sôch skamenených rytierov aj draka Bombela, ktoré sú v Beckove a vyzvala ich, aby pozvali rodičov na rodinný výlet. Na konci deťom rozdala vymaľovánky, aby ich na budúce stretnutie priniesli vymaľované. Na záver sa s deťmi rozlúčila babka Kontrová s veľkou čokoládou v ruke, z ktorej sa každému ušlo.
V stredu sa babky s deťmi stretli opäť. Deti sa najskôr pochválili vymaľovanými obrázkami a odmenou im bola sladkosť, ktorú im babka Kontrová rozdala a hneď sa pustila do čítania rozprávky o Pampúšikovi. Deti však nevedeli čo je pampúšik a ako sa robí, tak im to prítomní dôchodcovia vysvetlili. Potom sa slova ujala babka Švikruhová, ktorá s pomocou detí prečítala a vyrozprávala rozprávku Hrnček var. Deti opäť dostali vymaľovánky, ktoré si prišla babka Švikruhová na druhý deň do škôlky zobrať.
Prázdninové čítankovo ukončila vedúca knižnice a prítomní dôchodcovia želaním príjemných prázdnin a na prázdninové chvíle podarovala všetkým deťom obľúbené Kinder vajíčka.
Je chvályhodné, že sa seniori rozhodli svojou trošku prispieť k tomu, aby si deti budovali pozitívny vzťah ku knihám už od ranného detstva.
Mgr. Ema Michalcová, obecná kronikárka

Fotogaléria