Preskočiť na obsah

Prehliadka cirkevných spevokolov

     Úlohu usporiadateľa stretnutia spevokolov, ktoré sa uskutočnilo 10. júna 2007, prijal tento rok Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Adamovských Kochanovciach. Amatérskymi konferenciermi, ktorí stretnutie sprevádzali slovom, duchovným zamyslením, modlidbou ale tiež neočakávaným hlasovým cvičením boli seniorka a konsenior Považského seniorátu Mgr. Eva Juríková a Mgr. Ján Ochodnický.

     Okrem domáceho spevokolu si prítomní v preplnenom chráme Božom mohli vypočuť 11 spevokolov z cirkevných zborov Uhrovec, Bánovce - Horné Ozorovce, Trenčín, Kšinná, Trenčianske Stankovce, Lubina, Stará Turá, Podlužany, Nové Mesto nad Váhom, Krnča, Nitrianska Streda ale tiež spevokol z východoslovenskej metropoly Košíc, ktorého členovia počas svojej cesty nedokázali odmietnuť pozvanie na toto výnimočné stretnutie. Záver nesúťažnej prehliadky spevokolov patril piesni Tibje pajom, ktorú spoločne zaspievali členovia všetkých prítomných spevokolov pod taktovkou brata farára v.v. Mgr. Milana Kubíka.

zbor3cirkev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Zvesti Adamovských Kochanoviec