Preskočiť na obsah

Rozlúčka deviatakov so základnou školou

     Dňa 26. 6. 2009 sa zástupca starostu obce Ing. Michal Križan zúčastnil slávnostnej rozlúčky so žiakmi 9. ročníka ZŠ Melčice - Lieskové, ktorú navštevujú aj žiaci z našej obce.

     Slávnosť sa konala v obradnej miestnosti obecného úradu Melčice - Lieskové. Z našej obce končia štúdium v ZŠ Melčice - Lieskové žiaci:

 Lenka Capáková
 Ján Deván
 Andrej Hrdý
 Gréta Mihályová
 Barbora  Stachová
 Michaela Vanková

                                  

     V slávnostnom príhovore sa prihovoril prítomným starosta obce Melčice - Lieskové Ing. Miroslav Matiáš. Poďakoval pedagógom za ich prácu a žiakom zaželal veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Odchádzajúcim žiakom sa prihovorila aj riaditeľka ZŠ Melčice - Lieskové Mgr. Katarína Remencová. Za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň aj obce poďakoval Ing. Michal Križan žiakovi Jánovi Devánovi a zároveň mu odovzdal vecný dar.

Prajeme všetkým deviatakom, aby sa im na nových školách darilo a úspešne sa uplatnili v nasledujúcom živote.

 

A.Gagová

 


Fotogaléria