Preskočiť na obsah

Rozlúčka s materskou školou

     Každoročne ku koncu školského roka pripravuje obecný úrad v spolupráci so ZPOZ v Adamovských Kochanovciach rozlúčkovú slávnosť pre budúcich prváčikov. Tento rok sa táto milá slávnosť konala 19. 6.  2009 vo vestibule kultúrneho domu.

 Materská škola, milý dom.
 Podaj mi rúčku na rozlúčku,
 lebo ja rastiem ako strom.
 A po prázdninách prvák som

 

Takto sa lúčili so svojou škôlkou Martinko a Peťko Dražkovcoví, Tomáško Letko a Ninka Vašková.

 

Rozlúčiť sa s nimi prišli aj pani riaditeľka Jozefína Koštialová, triedna učiteľka Nadežda Novosadová a pracovníčky materskej školy.

Milým programom ich pozdravili starší kamaráti z obce, všetkým prítomným sa prihovoril zástupca starostu obce Ing. Michal Križan a pár povzbudivých slov pridala pani riaditeľka ZŠ Melčice  - Lieskové Mgr. Katarína Remencová.

Za prítomných rodičov poďakovala pedagógom a pracovníčkam MŠ pani Dražkovcová. Na záver slávnosti sa  budúci prváčikovia podpísali do pamätnej knihy obce a z rúk zástupcu starostu prevzali malý darček a Pamätný list. 

 

A. Gagová

 

Fotogaléria