Preskočiť na obsah

Rozlúčka s predškolákmi

V stredu 18. júna sme sa vo vestibule kultúrneho domu lúčili s 5 predškolákmi z našej materskej školy.
Prítomných privítala predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová a starostovi obce predstavila budúcich prváčikov - Samka Počiatka, Tomáška Pavla Fábika, Andreja Jakuba Krecháča, Adriana Michalca a Simonku Struhárovú. Starosta obce sa našim budúcim prvákom prihovoril a jeho záverečné slová patrili želaniu: „Chcem vám zaželať, aby ste si vo veľkej škole ako prváci, našli dobrých kamarátov, aby vás poslúchala rúčka, keď budete písať prvé písmenká a poslúchali ústočká, keď budete čítať prvé slová či vety". Pekným pozdravom s básničkami a pesničkami ich pozdravili staršie deti z obce, ktoré ich v septembri privítajú v ZŠ. Budúci školáci sa nedali zahanbiť a predstavili sa tiež pekným programom.
So slzičkou v oku sa lúčila v mene celého kolektívu materskej školy riaditeľka Bc. Janka Horňáková. Riaditeľka ZŠ J. Smreka Melčice - Lieskvé Mgr. Katarína Remencová predškolákov uistila, že v škole sa už na nich tešia pani učiteľky a popriala im, aby sa aj oni na školu tešili a veľa sa v nej naučili.
Po ešte kostrbatom podpise do pamätnej knihy, prevzal každý predškolák z rúk starostu obce darček s pamätným listom a malý darček im priniesla aj pani riaditeľka Remencová.
Na záver si všetci posedeli pri malom občerstvení.
Anna Gagová
Fotogaléria