Preskočiť na obsah

Seniori bilancovali uplynulý rok

predsedníčkaDnes popoludní, 31. januára 2008, sa v kultúrnom dome stretli naši seniori na výročnej schôdzi základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). Za pekne prestretými stolmi s vlastnoručne napečenými zákuskami skúsených gazdiniek a pri pohári vína sa stretla viac ako polovica z 87 registrovaných členov a členiek organizácie.

     Po úvodnom slove s privítaním prítomných a minúte ticha venovanej spomienke na tých, ktorí v minulom roku zomreli, sa predsedníčka ZO JDS pani Anna Pavlíková venovala zhodnoteniu činnosti organizácie v minulom roku. Správu o finančnom stave organizácie i s finančným vyhodnotením niektorých akcií, podala pani Pavlína Solníková. Zároveň privítala nových členov organizácie - manželov Evu a Jána Mikušaťových a pána Jána Šebeňa, s ktorými sa zvýšil počet členov na 87. Organizácia sa na takýto počet rozrástla od svojho založenia -16. februára 1999, z pôvodných 52 zakladajúcich členov.

ZO JSD     Slová „Želám Vám so symbolickou vôňou ruží, nech Vám ešte dlhé roky zdravie k spokojnosti slúži" patrili už jubilantom, rovnako ako pekné gratulačné listy, ktoré im odovzdali p. Pavlíková a Solníková. Nasledoval prípitok a zborové Živijó od všetkých prítomných.

Jubilanti :

Bončo Ján, Fabianová Emília, Frňová Anna, Holička Ján, Križanová Zdenka, Križková Kristína, Kusendová Oľga, Matejovičová Anna, Mgr. Mikušaťová Eva, Mikušová Emília, Mitanová Marta, Novák Štefan, Starostová Jolana, Šebeň Dušan, Škvarilová Pavla.

     Po týchto milých okamžikoch sa prihovoril k dôchodcom starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík. Vyzdvihol význam tejto aktívnej organizácie pre spoločenský život v obci a za jej úspešnosť poďakoval šikovnému vedeniu.

harmonikaPo oficiálnej časti a malom občerstvení , pozvaný hosť Ing. Červeňanský, hrou na harmoniku a spevom, navodil tú správnu fašiangovú atmosféru, v ktorej pokračovalo spoločenské (a vlastne fašiangové) posedenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria