Preskočiť na obsah

Stavanie mája, Stáli pri svojom národe

Za krásneho jarného počasia sme posledný aprílový deň postavili pri tancoch folklórneho súboru Vretienko a rezkých tónoch hudby Hrabovanka obecný máj. Navečer sa v sále kultúrneho domu uskutočnila spomienková slávnosť Stáli pri svojom národe, ktorú sme pre občanov pripravili v spolupráci s TOS Trenčín. Prítomných občanov a hostí privítal starosta obce, ktorý pripomenul, že „každý národ má svojich velikánov, národných hrdinov a vlastencov. A práve dnes vo všetkých súvislostiach, viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, že zmysel národa nie je v okamihu, ale že je uložený v čase". Úvod podujatia patril roku Štúra a my sme spomínali na Janka Štúra, najmladšieho brata Ľudovíta Štúra, ktorý strávil v našej obci posledné roky svojho života. Rodu Štúrovcov sa veľa rokov venuje Dr. Milan Šišmiš, ktorý sa slávnosti zúčastnil a pár slovami nám tento rod priblížil. Spomienku spríjemnila hrou na flaute Kristínka Horňáková.
„Knieža básnikov - tak ho nazývali - melancholický, búrlivý, obyvateľ dvoch svetov - sna a reality. Trápili ho veci, o ktorých okolitý svet nevedel, alebo ich prehliadal. Večne zmietaný vnútorným nepokojom, neúnavne pracovitý, veselý a hneď zasa smutný. Taký bol náš rodák -Vladimír Roy, ktorého 130. výročie narodenia si v tomto mesiaci pripomíname" - to boli slová moderátorky večera Vierky Slivovej. V jednotlivých vstupoch predeľovaných recitáciou Janky Vidovej a Renátky Tomkovej s hudobným doprovodom Zdenka Štefánika sme prešli životom básnika, kňaza, prekladateľa Vladimíra Roya.
„Pieseň moja, zavzdychaj, zazvuč, zanôť smelo,
aby srdce nádejou vzkriesenia sa chvelo,
nedaj zhasnúť plamienku, nedaj zhynúť túžbe,
ktorá ako kahanček kmitá, spätá v húžve,
pôsob, aby letela duša voľným letom,
sťaby jabloň bielučkým skvitla jari kvetom,
v diaľne kraje zaletela, sadla na dlaň milú,
zardelú jak ruže puk, v tichú, sladkú chvíľu,
pokrm lásky zobkala, pookriala slovom,
ktoré sýti túžby smäd, zvučí srdca kovom...
Veršami z tvorby Vladimíra Roya končila spomienkový večer Janka Vidová.
Krásnou piesňou v podaní Zdenka Štefánika a poďakovaním za účasť a spoluprácu ukončila slávnosť Anka Gagová kultúrna pracovníčka obce.

A. Gagovgá

Fotogaléria