Preskočiť na obsah

Stretnutie dôchodcov

Dnes nad zlato je ľudské teplé slovo, 
keď prihovára sa Ti nežne deň čo deň,
podeľ sa so všetkým, len s ľuďmi hovor
s nimi nebudeš osamelý len.
Dnes nad zlato sú priatelia a lásky,
čo vedia, kedy život zabolí,
keď tváre pokrývajú vrásky
a pomáhajú nežiť len spoly.

Vretienko

Dňa 7.11.2008 pripravili OcÚ a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach pre všetkých dôchodcov obce „ Slávnostné stretnutie dôchodcov". Po úvodných slovách Janky Vidovej, svojim programom pozdravili dôchodcov deti z MŠ v Adamovských Kochanovciach a folklórny súbor „Vretienko", ktorý pôsobí pri OcÚ v Adamovských Kochanovciach.

Po kultúrnom programe detí, ktoré rozveselili a rozospievali prítomných, sa prihovoril v slávnostnom príhovore k našim starším spoluobčanom starosta obce Ing. Rudolf príhovorKadlečík. Z jeho príhovoru vyberáme: „ Myslím, že nik z Vás nemôže mať pocit, že dôchodca je už nepotrebný a zbytočný. Mnohým z Vás dobre slúži zdravie a s chuťou sa zapájate do zveľaďovania svojich domácností a zapájate sa aj do zveľaďovania obce. Mnohí ešte vykonávate svoju prácu na pracovisku, ďalší ste zasa potrební v kruhu svojej rodiny a ďalší vychutnávate plody svojej práce a venujete viac času svojim záujmom a koníčkom, na ktoré Vám nezostávalo času, keď jeseň života bola ešte ďaleko. Nevdojak si uvedomujeme ako rýchlo plynie rieka života. Čas prebehol alebo skôr preletel a Vy ste rýchlosť tohto pohybu nestačili ani postrehnúť."

dôchodci    Ani tento rok sme neporušili tradíciu a pripomenuli sme si jubilujúcich dôchodcov, ktorí sa dožili významných životných jubileí.

70 rokov sa dožili pán Hrnčiar Vladimír a pani Starostová Jolana

75 rokov sa dožili pán Malík Ján a pani Nováková Eva

80 rokov sa dožili pán Bončo-Šteflovič Ján, pani Bredschnaiderová Jozefína, Capáková Anna a Frňová Anna

85 rokov sa dožili pani Apolénová Emília, Gajdoštínová Margita, Horňáková Pavlína, Vidová Zuzana a pán Hulvák Michal.

     Po prevzatí malej pozornosti a podpise do pamätnej knihy, starosta obce predniesol slávnostný prípitok, v ktorom pripomenul i tých občanov, ktorí sa tohoto stretnutia nemohli zúčastniť a pripil na zdravie aj našej 100 ročnej spoluobčianke pani Anne Starostovej.

     Potom nasledovala večera a voľná zábava, ktorú spestril svojou hrou na harmonike pán Jaroslav Surovský.

 

A.G.

 

Fotogaléria