Preskočiť na obsah

Stretnutie dôchodcov

    Dňa 26. októbra 2011 pripravili obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach pre všetkých dôchodcov obce „Tradičné stretnutie dôchodcov". Aj tento rok sme k nim pozvali darcov krvi, ktorí získali bronzové a strieborné Jánskeho plakety v roku 2010 a 2011.

    Po úvodnej piesni speváckej skupiny Vreteno, prítomných pozdravili svojim programom deti z MŠ v Adamovských Kochanovciach, ktoré svoje babičky a dedkov, tety a ujov pozdravili básničkami a potešili ich rytmickou gitarovou šou s pesničkou o dôchodcoch.    

    Krátkym folklórnym pásmom potešili prítomných aj deti zo súboru Vretienko.

Básňou a úvodným slovom prítomných srdečne privítala predsedníčka ZPOZu Jana Vidová.

„Veď človek najbližšie má k človeku -
za ľudským teplom pozdvihne zrak a dlaň.
Návratmi meria každú cestu ďalekú,
za ľudskú slabosť iba ľuďom spláca daň!
Len v ľudskom srdci nájde človek človeka,
u ľudí vyhľadáva ľudskú záštitu.
V bolestiach, žiaľoch ku ľuďom sa utieka,
na ľudskú mieru stavia dvere do bytu."

   

    Starosta obce Ing. Michal Križan sa dôchodcom našej obce prihovoril v slávnostnom príhovore, z ktorého vyberáme: 

    „ Dnes pri pohľade na vás, vidím milé pôvabné dámy okrášlené šedinami a dôstojných starších pánov uvedomujúcich si , že výhodou zrelého veku je možnosť byť sám sebou. A ja si môžem len priať, aby celá naša spoločnosť pochopila, že starobu nemôžeme vnímať ako niečo čo treba skrývať, ale prejaviť vám zaslúženú úctu." 

Svoj príhovor ukončil slovami:„Milí naši dôchodcovia,želám vám, nech je vaša budúcnosť v našej obci naplnená pohodou, nech to slniečko vo vás zohrieva každého vo vašej blízkosti ešte veľmi dlhý čas."

    Po slávnostnom príhovore starostu obce,  predstavila pani Anna Gagová jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si malú pozornosť.

 - Úctyhodné životné jubileum 95 rokov oslávila tento rok pani Božena Dizorziová č.d. 114

 - Významné životné jubileum 90 rokov oslávila pani Anna Pavlíková č.d. 239

 - Krásne životné jubileum 85 rokov oslávila pani Kristína Ožvaldová č.d. 15

- 80 rokov sa dožívajú v tomto roku jubilanti  - 
pani Pavlíková Oľga č.d. 17
 pani Pavlíková Paulína č.d. 73
 Marenčák Peter č.d. 273
  
- 75 rokov v tomto roku oslávili - pani  Pavlíková Anna č.d. 34
 Kopúncová Anna č.d. 58
 Holásková Emília č.d. 119
 Malíková Božena č.d. 189
 Malcová Zuzana č.d. 274
 Matejík Rudolf č.d. 240
  
-70 rokov svojho života oslavujú -
pani Starostová Eva č.d. 104
 Jastrabiková Marta č.d. 139
 Pomšárová Anna č.d. 217
 Solníková Paulína č.d. 280
 Ing. Jánsky Pavel č.d. 281
 Ing. Kontra Eduard č. 43

 

    V druhej časti slávnostného programu pani Jana Vidová poďakovala viacnásobným darcom krvi slovami: „Nenosíte na šatách ceduľku s nápisom - darovali krv - vaši rovesníci, susedia nevedia, že vaše kroky pravidelne už niekoľko rokov vedú na transfúznu stanicu". Po zápise do pamätnej knihy obce im starosta obce odovzdal malú pozornosť.

Zlatú Jánskeho plaketu získali  v roku 2010

- Križan Juraj  č.d. 213
- Ing. Baďura Pavol  č.d. 84
- Horňák Ján  č.d. 287
- Ing. Križan Ondrej č.d. 144

Striebornú Jánskeho plaketu obdržal v roku 2010

Peter Habdák  č.d. 86

Bronzovú Jánskeho plaketu získali v roku 2011

- Horňák Milan  č.d. 129
- Kyselová Mária  č.d. 152
- Jancová Simona  č.d. 120
- Masár Slavomír  č.d. 158

    Na záver programu predniesol starosta obce Ing. Michal Križan slávnostný prípitok a program ukončila piesňami spevácka skupina žien.

    Po kultúrnom programe sa všetci s chuťou pustili do výborného gulášu, ktorý uvarili osvedčení gulášnici pán Pavel Šebáň, Ján Solník, Ivan Pavlík a Vladimír Jurčo. Na pomoc im prišli aj členky JDS a ďakujeme pani Emílii Kontrovej, ktorá napiekla vynikajúcu štrúdlu.

    Pri vínku, kávičke a chutnom zákusku sa prítomní v družnej debate zabavili až do zotmenia.

A. Gagová

>>Fotogaléria >>