Preskočiť na obsah

Stretnutie dôchodcov 2010

Nablízku spieval niekto piesenku
a jeseň žitia utkala v našej tvári priesvitnú košieľku,
je čas - zaspievať pieseň vďaky
i za ten život krivoľaký,
po ktorom bolo treba veľakrát prejsť
Dnes však už budeme len spomínať...

      

        Dňa 19. novembra 2010 pripravili obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach pre všetkých dôchodcov obce „Tradičné stretnutie dôchodcov". Tento rok sme k nim pozvali aj darcov krvi, ktorí získali Jánskeho plakety.  Po úvodnej piesni žien z obce prítomných pozdravili svojim programom deti z MŠ v Adamovských Kochanovciach , ktoré sa svojim babičkám a dedkom, tetám a ujom prihovorili básničkami a potešili ich svojimi rytmickými tančekmi.

      Všetkých prítomných srdečne privítala predsedníčka ZPOZu Jana Vidová. V slávnostnom príhovore pozdravil prítomných starosta obce Ing. Michal Križan. Z jeho príhovoru vyberáme: 

     „Dovoľte, aby som svoj príhovor začal myšlienkou, ktorá ma pri tejto príležitosti veľmi zaujala a to: „Nič nie je rýchlejšie ako roky" - povedal Ovídius. Utekajú cvalom a hoci pribúdajú, nie je dôvod na nostalgiu. Tak ako v knižnici pribúdajú zväzky a stáva sa bohatšou, tak vám pribúdajú roky a stávate sa skúsenejšími a múdrejšími".

      Po slovách vďaky a uznania predstavila pani Anna Gagová jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si malý darček. Krátkymi vinšami pozdravila jubilantov Veronika Láslopová a piesňami ženská spevácka skupina z obce.

  Krásne životné jubileum 85 rokov oslávila tento rok pani Anna Fabianová, č.d. 163                

80 rokov sa dožívajú jubilanti:
          
 Pavlíková Anna, č.d. 7 
  Adamkovičová Anna, č.d. 64
  Hulváková Anna, č.d. 223
  Pavlík Ivan, č.d. 34
  Moravčík Ján, č.d. 172 

75 rokov v tomto roku oslávili: 
          
 Hrabalová Emília, č.d. 135     
  Holásek Jozef, č.d. 119 

70 rokov svojho života oslavujú:
          
 Šikudová Pavla, č.d. 219         
  Križko Pavel, č.d. 242 

     V druhej časti slávnostného programu pani Jana Vidová poďakovala viacnásobným darcom krvi - Monike Zemanovičovej, Jaroslavovi Križanovi, Antonovi Stachovi, Petrovi Habdákovi a Jánovi Pappovi st., slovami: „Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás a vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život". Po zápise do pamätnej knihy obce im starosta obce odovzdal malú pozornosť. Na záver programu predniesol starosta obce Ing. Michal Križan slávnostný prípitok a program ukončila piesňami spevácka skupina žien.

      Po kultúrnom programe sa všetci s chuťou pustili do výborného gulášu, ktorý uvarili osvedčení gulášnici pán Pavel Šebáň, Ján Solník a Ivan Pavlík.

      V rámci projektu „Bezpečnosť vo vlastných rukách"  prišli medzi dôchodcov príslušníci policajného zboru, aby im porozprávali ako treba chrániť svoj majetok a dávať si pozor na zlodejov a podvodníkov. Do besedy sa dôchodci aktívne zapojili svojimi skúsenosťami.

      Pri dobrom vínku, kávičke a koláčikoch všetci družne debatovali a zabávali sa až do zotmenia.

 

A. Gagová

Fotogaléria