Preskočiť na obsah

Stretnutie dôchodcov a jubilantov

      Hoci s oneskorením, ale o to s väčšou láskou, sme aj toho roku pripravili stretnutie, ktoré je prejavom  úcty k tým, ktorým čas svojvoľne sfarbil vlasy do striebra a tvár obsypal vráskami. Veď nič neexistuje večne. Ani mladosť.

     Prišli sme ich pozdraviť básňou v podaní Zuzky Benkovej, vystúpením detí z DFS Kochanovský štvorlístok  pri MŠ, pod vedením p. J. Koštialovej. Nechýbali ani ženy zo speváckej skupiny Kolovrátok s harmonikárom pánom J. Surovským, ktorý doprevádzal aj vystúpenie detí z miestneho DFS Vretienko pod vedením pani K. Kuchtovej. Pozdravili sme aj dobrým slovom, ktoré je hojivým liekom aj na tie najbolestivejšie rany v živote človeka - slovo a slová poďakovania zložené do viet a súvetí v príhovore starostu obce Ing. Kadlečíka a slovami uvitými do vinšov pre jednotlivých jubilantov v podaní recitátoriek Mišky Vankovej a Veroniky Láslopovej. Zopár viet pridala aj pani Anna Pavlíková, predsedníčka MO Jednoty dôchodcov. O pohostenie sa postarali dobrým gulášom sami dôchodcovia - večne jarí - Pavol Šebáň, Vladimír Jurčo a Ján Solník. Makovníky a orechovníky upiekla Jarmila Šebáňová.

A tak im aj touto cestou zavinšujme k prípitku:

Čašu na život dvíhame a pripíjame rokom minulým 
i tým, čo ešte prídu - so želaním: 
Žite ešte dlho v zdraví medzi nami 
A nech Vám slúži srdce i zem pod nohami!
 

dochodci dochodci

 


Fotogaléria